Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Aplikacyjny projekt współpracy
2018-05-18
17 maja Lokalna Grupa Działania KOLD w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z wicemarszałkiem Rzepą, podpisała umowę na projekt aplikacyjny tras turystycznych.
Zawody sportowe w Dusznikach
2018-05-14
LGD KOLD zaprasza na bardzo ciekawe zawody w skoku o tyczce.
Święto Kwiatów w Niemczech
2018-05-14
Od rana w niedzielę 13 maja centrum Wiesenburga w Niemczech pachniało kwiatami. Nasze stoisko p. Małgorzaty Długosz z akcesoriami
Sąsiednia współpraca
2018-05-11
10 maja w biurze LGD w Buku spotkali się dyrektorzy biur LGD Źródło, LGD Ziemia Grodziska i LGD KOLD omawiając najbliższe spotkania projektowe wraz z przygotowywanym rozliczeniem projektu
Zapraszamy na paradę motocyklową
2018-05-10
Z okazji 100 – lecia Powstania Wielkopolskiego Lokalna Grupa Działania zaprasza na paradę motocyklową w sobotę 12 maja.
Wpłynęły wnioski Działaj Lokalnie
2018-05-09
Na ogłoszony konkurs Działaj Lokalnie wpłynęło 11 wniosków w tym 8 od organizacji pozarządowych i 3 od grup nieformalnych
LGD na sesjach gmin
2018-04-27
Z okazji zbliżającego się końca kadencji samorządów, Lokalna Grupa Działania KOLD na sesjach poszczególnych Rad Gmin obszaru KOLD przedstawia informacje z funkcjonowania w okresie kadencji samorządowej
Rada Ośrodka Działaj Lokalnie w Lwówku
2018-04-27
Przed dokonaniem oceny wniosków składanych w ramach Działaj Lokalnie, 26 kwietnia w biurze KOLD spotkała się szkoleniowo
Planujemy kolejną współpracę
2018-04-23
Na temat planowanego projektu współpracy międzyregionalnego, rozmawiali w biurze KOLD 23 kwietnia prezes LGD Region Kozła Witold Silski i wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski.
KOLD z samorządowcami
2018-04-23
Na spotkaniu z burmistrzami i wójtami obszaru KOLD w poniedziałek 23 kwietnia w Sali wiejskiej w Grudnej gm. Miedzichowo, dyskutowano o przygotowaniach do wdrażania RLKS w nowym okresie programowania, w ramach którego planowane jest realizo...
Uwaga – beneficjenci Leadera
2018-04-18
Informujemy, że zgodnie z zapisami w umowie beneficjenci, którzy zrealizowali projekt z PROW 2014-2020 zobowiązani są do złożenia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu do Urzędu Marszałkowskiego.
Walne Zebranie KOLD-u
2018-04-16
Walne Zebranie Sprawozdawcze Lokalnej Grupy Działania KOLD w Ranczo Colorado w gm. Miedzichowo w dniu 13 kwietnia 2018r udzieliło, na wniosek Komisji Rewizyjnej złożonego przez przewodniczącego Piotra Długosza
„Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”,
2018-04-13
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w VI edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie ...
Spotkanie Zarządu KOLD
2018-04-09
9 kwietnia na spotkaniu Zarządu LGD KOLD zapoznano się z sytuacją finansową. W związku z opóźnieniami rozpatrywania wniosków przez UM, Zarząd podjął decyzje o
Ogłoszenia naboru wniosków PROW 2014-2020
2018-04-04
1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz       wskaźniki - otwórz 2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz      wskaźniki - otwórz  3...
Nabór wniosków - Działaj Lokalnie
2018-03-29
Masz pomysł, chcesz go zrealizować w swojej społeczności lokalnej? Nie masz na to środków finansowych?