Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Lokalna Grupa Działania KOLD dla dzieci
2020-03-20
W tych trudnych dniach proponujemy dzieciom i młodzieży, gry planszowe i opisy gier podwórkowych. To możesz stosować w rodzinie, na podwórku. Znajdziesz je bezpłatnie w sklepach Chata Polska na naszym terenie
Najpierw zadzwoń
2020-03-16
Chcesz osobiście wejść do biura LGD KOLD
Zostań w domu....
2020-03-14
Zostań w domu.... i jedź z LGD KOLD w internecie.
Ograniczenie wizyt osobistych
2020-03-13
Lokalna Grupa Działania KOLD prosi o ograniczenie wizyt osobistych w biurze. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 61 44 24 160 lub 601 819 928 lub e-mail - biuro@kold.pl
Przełożone Walne Zebranie członków LGD KOLD
2020-03-11
W związku z obawami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania KOLD zostaje przełożone
Zaproszenie na Konferencję do Sielinka
2020-03-11
19 marca 2020 r. Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konferencję pt. "Nie marnujmy żywności!".
Szkolenie ODL LGD KOLD
2020-03-09
W czwartkowe popołudnie 5 marca, szkolenie z zasad i wypełniania wniosku odbyło się w salce wiejskiej w Paproci gm. N. Tomyśl.
Zarząd LGD
2020-03-02
Zarząd spotkał się w dniu 26 lutego i zatwierdził zmiany w LSR po odbytych konsultacjach
Szkolenie Rady, Zarządu, pracowników biura
2020-03-02
Szkolenie członków Rady, Zarządu i pracowników biura przeprowadzono w styczniu w sali wiejskiej w Łęczycach .
Zapraszamy do Muzeum na Gościńcu
2020-02-26
W Boruji Nowej działa Muzeum na Gościńcu gdzie nie tylko prezentowane są zbiory etnograficzne.
Zapraszamy do programu " Działaj Lokalnie"
2020-02-21
Masz pomysł, chcesz go zrealizować w swojej społeczności lokalnej? Nie masz na to środków finansowych?
Zaproszenie do Łomnicy
2020-02-14
LGD KOLD zaprasza naszych lokalnych rękodzielników oraz producentów lokalnych na kiermasze do Łomnicy
Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
2020-02-10
W związku z możliwością otrzymania dodatkowych środków finansowych na Wdrażanie LSR,
Gala Działaj Lokalnie
2020-02-03
W ostatnim dniu stycznia w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku podsumowano projekty w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane na terenie Lokalnej Grupy Działania KOLD w 2019r.
Dokonane oceny filmów w Działaj Lokalnie
2020-01-30
W biurze LGD KOLD Komisja w składzie : Mirosław Kozłowski- dziennikarz, Szymon Konieczny - historyk, fotograf, Adam Paszke- realizator filmowy
Spotkanie samorzadowcow
2020-01-28
Na terenie Ośrodka Jansowo w gm. Kuslin, spotkali się starostwie, burmistrzowie i wojtowie obszaru LGD KOLD.