Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

We Francji
2019-07-17
Przez ostatni tydzień grupa Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą przebywała w zaprzyjaźnionym francuskim Chartres de Bretagne
Zapraszamy na spływ kajakowy
2019-07-15
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KOLD serdecznie zaprasza na: Spływ kajakowy w ramach projektu współpracy
Podpisanie umów grantowych
2019-07-15
Szkoła Podstawowa w Wąsowie w gm. Kuślin była miejscem podpisania umów Lokalnej Grupy Działania KOLD z grantobiorcami na realizację ich operacji.
Wręczenie kolejnych nagród
2019-07-10
W biurze KOLD wręczone zostały kolejne nagrody w konkursie aplikacyjnym. 3 miejsce zajął Jacek Muszyński z Opalenicy, 4 był Aleksander Mrózek z Opalenicy
Umowa podpisana
2019-07-10
Umowa na realizację grantów w Lokalnej Grupie Działania KOLD została podpisana dzisiaj w Wielkopolskim Urzędzie Marszalkowskim
Warsztaty kulinarne
2019-07-08
We wtorek 2 lipca i w środę 3 lipca br. odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu pn. „Jak spędzić czas bez technogadżetów?", które prowadziła p. Danuta Zwolińska pedagog Zespołu Szkół w Pniewach dla dwóch grup – rodzicó...
II Rajd rowerowy Działaj Lokalnie
2019-07-08
Kolejny rajd rowerowy w ramach projektu Działaj Lokalnie "Aktywnie z historią" zorganizowało Stowarzyszenie rozwoju wsi Chmielinko w piątkowe popołudnie. Tym razem metą był Pakosław,
Rowerowe ABC
2019-07-04
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie zorganizowało warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach realizowanego projektu pt.”Rowerowe ABC dla małych i dużych”. Dodajmy, że projekt j...
Gościliśmy LGD
2019-07-04
W ramach projektu KSOW przyjechała na teren KOLD-u Lokalna Grupa Działania Między Ludźmi i Jeziorami.
Zapraszamy do konkursu
2019-07-04
LGD KOLD zaprasza do udziału w konkursie w ramach Mobilnej aplikacji turystycznej.
Wręczenie nagród w konkursie KOLD
2019-07-02
Podsumowanie konkursu w ramach aplikacji projektu współpracy 12 LGD-ów z wręczeniem nagród odbyło się 1 lipca w biurze LGD KOLD.
Posiedzenie Zarządu KOLD
2019-07-01
1 lipca na swoim posiedzeniu Zarząd LGD KOLD z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjął informację z przebiegu I etapu projektu współpracy w Niemczech.
Rajd rowerowy
2019-07-01
W dniu 29 czerwca 2019r Lokalna Grupa Działania KOLD brała udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez Wielkopolską Lokalną Grupę Działania Krainę Lasów i Jezior. W rajdzie brało udział po 20 osób z każdej Lokalnej Grupy Działania,
Czas dla rodziny
2019-06-28
Ruszył nowy projekt skierowany do rodzin z terenu gminy Pniewy pn. „Jak spędzić czas bez technogadżetów?”. Głównym celem projektu jest pokazanie dzieciom i osobom dorosłym alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dala od technog...
Konferencja "Aktywni lokalnie..."
2019-06-28
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania KOLD był organizatorem konferencji w dniu 27 czerwca w Marszewie w gm. Pleszew
GMINO, SKONSULTUJ SWOJE PLANY Z MIESZKAŃCAMI!
2019-06-26
Konsultacje społeczne zakładają obustronną komunikację i nawiązanie relacji pomiędzy władzą a mieszkańcami. Konsultacje są jedną z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączania obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia ...