Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

"Nasz region-nasze tradycje"
2020-07-21
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie zaprasza osoby dorosłe i młodzież z terenu Gminy Opalenica NA WYJAZD DO ROGALOWEGO MUZEUM POZNANIA w ramach realizowanego projektu „Nasz region – nasze tradycj...
Promujemy region
2020-07-20
Dwudniowe zawody konne 18-19 lipca w skokach przez przeszkody powróciły do Posadowa. LGD KOLD miało swój udział promując region.
Szkolenie Rady, Zarządu, biura
2020-07-20
Dwudniowe szkolenie 17-18 lipca LGD KOLD w Karpaczu z tematyką oceny i finansowania grantów, prowadzili przedstawiciele Wielkopolskiej i Dolnośląskiej Sieci LGD. Odwiedzi o także miejsca realizacji z programów unijnych.
"Poznajemy i promujemy dawne zwyczaje"
2020-07-16
W dniu dzisiejszym 16 lipca odbyły się pierwsze warsztaty w ramach programu LEADER
Płyty z kolędami
2020-07-15
Płyty z kolędami z festiwalu
Wymiana i rozpowszechnianie dobrych przykładów przedsiębiorczości z poszanowaniem ochrony środowiska
2020-07-14
II rajd z Działaj Lokalnie
2020-07-13
Tematyką II rajdu w ramach projektu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko była ekologia
Prezentacja
2020-07-12
Realizacja i rozliczanie grantów Leader
Warsztaty plastyczne Działaj Lokalnie
2020-07-10
W sali Dziennego Domu Seniora w Pniewach trwają warsztaty malarskie Seniorów
Szkolenie z grantów
2020-07-09
Szkolenie dla grantobiorców, którzy otrzymali granty w naborze z 2019 odbędzie się online.
Działaj Lokalnie
2020-07-08
Szlak Piastowski
Podpisanie umowy
2020-07-08
Lokalna Grupa Działania KOLD podpisała w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację projektów grantowych
SPOTKANIE Z ZESPOŁEM WIARUCHNA
2020-07-08
Stowarzyszenie Kulturalno –Oświatowe „Rodzice –Dzieciom” w Urbanowie zaprasza osoby dorosłe i młodzież z terenu Gminy Opalenica
Informacja o realizacji projektu KSOW w związku z podpisaną umową.
2020-07-08
PIOTR - emeryt
2020-07-03
Uroczyste pożegnanie kol. Piotra Kłosa, który po 13 latach pracy w LGD KOLD przechodzi na emeryturę.
Szanujmy nasze zdrowie
2020-06-30
Szanujmy nasze zdrowie Dzisiaj rozpoczęły się warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą.