Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Zarząd obradował
2019-04-01
Obradujący 1 kwietnia Zarząd LGD KOLD omówił szczegóły przygotowywanego spotkania Rad Gmin, zapoznał się z terminarzem naboru wniosków w ramach Działaj Lokalnie. Zarząd zdecydował o udziale w festynie promocyjnym
Szkolenie Działaj Lokalnie
2019-03-28
Kto może korzystać z dofinansowania, jak napisać wniosek, na co można otrzymać dofinansowanie i z wiele innymi zagadnieniami zapoznali się przedstawiciele ok 20 organizacji pozarządowych z obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD
Działaj Lokalnie zaprasza
2019-03-12
Realizując program Działaj Lokalnie zapraszamy na szkolenie organizacyjne
Szkolenie Rady
2019-03-08
W czwartkowe popołudnie 7 marca w biurze LGD KOLD odbyło się szkolenie Rady oceniającej projekty Leadera.
Zapraszamy na koncert
2019-03-06
Stowarzyszenie Projekt Pniewy jest realizatorem warsztatów szkoleniowych pod nazwą Muzyczna okolica. W ramach projektu zespoły muzyczne z obszaru KOLD biorą udział w cyklu szkoleń z zakresu pracy scenicznej, rideru technicznego, promocji w s...
Samorządowcy w KOLD
2019-03-04
Starostowie, burmistrzowie i wójtowie obszaru LGD KOLD spotkali się 4 marca w salce Środowiskowego Domu Pomocy "Jawor" w Pniewach z przedstawicielami Zarządu KOLD.
Szkolenie dla wnioskodawców LGD KOLD
2019-02-28
Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu rozszerzania działalności gospodarczej ( tzw. 25-tki), zgromadziło 28 lutego na salce Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach ponad 30 osób
Spotkanie Zarządu KOLD
2019-02-28
Na spotkaniu w dniu 27 lutego, Zarząd LGD KOLD zdecydował o przeprowadzeniu naboru wniosków z infrastruktury kulturalnej
Marszałek Woźniak w KOLD.
2019-02-25
W piątek 22 lutego w godzinach przedpołudniowych Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
10 lecie LGD Długosz Królewski
2019-02-19
Spotkanie z okazji 10-lecia Lokalnej Grupy Działania Długosz Królewski miało miejsce 15 lutego w Brzezinach k. Kalisza. Życzenia w imieniu LGD KOLD przekazali Ireneusz Witkowski i Piotr Kłos.
Przekazanie sztandaru
2019-02-18
W sobotę w samo południe 16 lutego, podczas Uroczystego apelu Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP pod Pomnikiem Powstańców Wlkp w Poznaniu, przekazaliśmy jako Lokalna Grupa Działania KOLD w towarzystwie harcerzy nowotomyskiego hufca ZHP,
Szkolenie dla przedsiębiorców
2019-02-15
Wyjazd studyjny dla członków LGD KOLD
2019-02-11
Zgodnie z podaną w trakcie Walnego Zebrania Członków w dniu 6 lutego informacją LGD KOLD przygotowuje 3 – dniowy wyjazd studyjny w Karkonosze we wrześniu 2019 roku.
Wymiana rodzin
2019-02-11
Małżeństwo niemieckie z obszaru LAG Flaming – Havel ( powiat Poczdam) wyraża akces współpracy z małżeństwem polskim z obszaru LGD KOLD.
Walne LGD KOLD
2019-02-07
W środowy wieczór w sali MGOK w Lwówku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2018 spotkali się członkowie Lokalnej Grupy Działania KOLD. Walne Zebranie - jednogłośne udzieliło absolutorium Zarządowi
Konsultacje
2019-02-04
W związku z koniecznością zmiany LSR. Lokalna Grupa Działania KOLD organizuje konsultacje społeczne w dniu 04.02.2019r. o godz. 13.00 we Lwówku przy ulicy Rynek 32. Zmiany dotyczą: