Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Podpisanie umowy
2019-05-06
W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w poniedziałek 6 maja została podpisana umowa na realizację projektu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt pt. "LGD KOLD tworzy sieć kontaktów i aktywizuje mieszkańców...
Nowy grant zrealizowany w Pniewach
2019-05-06
W ostatnim czasie na boisku sportowym Klubu Sportowego SOKÓŁ w Pniewach stanęły nowe piłkochwyty. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego pn. „Remont piłkochwytów na boisku sportowym w Pniewach”,
Biuro nieczynne
2019-04-26
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019r biuro LGD KOLD będzie nieczynne.
Zagraj w grę
2019-04-25
Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza do udziału w konkursie pn. „ Zagraj w grę”
Ogłoszenie naboru - Infrastruktura kulturalna
2019-04-23
Ogłoszenie naboru - infrastruktura kulturalna
Życzenia Wielkanocne
2019-04-18
Spotkanie Rad Gmin
2019-04-10
We wtorkowe popołudnie 9 kwietnia w Sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury spotkali się radni gmin, burmistrzowie i wójtowie z obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD. Podczas spotkania prezes Damian Łęszczak oraz wiceprezes Ireneu...
Konkurs Działaj Lokalnie czas start
2019-04-06
Zapraszamy do programu "Działaj Lokalnie" Szczególnie organizacje pozarządowe z gmin Duszniki, Kuślin, Lwówek, Opalenica, Nowy Tomyśl, Miedzichowo, Pniewy. Wnioski w dniach 12 kwietnia – 13 maja 2019r
Szykujemy projekty
2019-04-01
Spotkanie pracowników gmin z LGD KOLD dot. przygotowywania projektów z infrastruktury kulturalnej i turystycznej w ramach naboru wniosków z Leadera
Zarząd obradował
2019-04-01
Obradujący 1 kwietnia Zarząd LGD KOLD omówił szczegóły przygotowywanego spotkania Rad Gmin, zapoznał się z terminarzem naboru wniosków w ramach Działaj Lokalnie. Zarząd zdecydował o udziale w festynie promocyjnym
Szkolenie Działaj Lokalnie
2019-03-28
Kto może korzystać z dofinansowania, jak napisać wniosek, na co można otrzymać dofinansowanie i z wiele innymi zagadnieniami zapoznali się przedstawiciele ok 20 organizacji pozarządowych z obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD
Działaj Lokalnie zaprasza
2019-03-12
Realizując program Działaj Lokalnie zapraszamy na szkolenie organizacyjne
Szkolenie Rady
2019-03-08
W czwartkowe popołudnie 7 marca w biurze LGD KOLD odbyło się szkolenie Rady oceniającej projekty Leadera.
Zapraszamy na koncert
2019-03-06
Stowarzyszenie Projekt Pniewy jest realizatorem warsztatów szkoleniowych pod nazwą Muzyczna okolica. W ramach projektu zespoły muzyczne z obszaru KOLD biorą udział w cyklu szkoleń z zakresu pracy scenicznej, rideru technicznego, promocji w s...
Samorządowcy w KOLD
2019-03-04
Starostowie, burmistrzowie i wójtowie obszaru LGD KOLD spotkali się 4 marca w salce Środowiskowego Domu Pomocy "Jawor" w Pniewach z przedstawicielami Zarządu KOLD.
Szkolenie dla wnioskodawców LGD KOLD
2019-02-28
Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu rozszerzania działalności gospodarczej ( tzw. 25-tki), zgromadziło 28 lutego na salce Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach ponad 30 osób