Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Zapraszamy do Sielinka I Marszewa
2019-05-28
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że 6 maja 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Aktywni lokalnie”. Kwota kosztów kwalifikow...
Informacja o podpisaniu umowy
2019-05-28
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że 6 maja 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Aktywni lokalnie”. Kwota kosztów kwalifikow...
Informacja o realizacji projektu KSOW w związku z podpisaną umową.
2019-05-22
Informacja o realizacji projektu KSOW w związku z podpisaną umową.
Lista rankingowa Działaj Lokalnie
2019-05-22
Wyniki konkursu Działaj Lokalnie
Konferencja podsumowująca projekt
2019-05-22
21 maja Folwark w Pszczewie na terenie LGD Brama Lubuska był miejscem konferencji podsumowującej projekt aplikacyjny tras turystycznych. W projekcie brało udział 12 Lokalnych Grup Działania z Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i LGD KOLD z Wie...
Szkolenie w KOLD
2019-05-22
W poniedziałkowy wieczór 20 maja w świetlicy wiejskiej w Sękowie gm. Nowy Tomyśl- kolejne szkolenie Rady, Zarządu i pracowników Lokalnej Grupy Działania KOLD.
Posiedzenie Rady DL
2019-05-22
Rada na swym posiedzeniu w dniu 20 maja dokonała oceny wniosków złożonych w ramach projektu Działaj Lokalnie przy Lokalnej Grupie Działania KOLD.
Spotkanie samorządowców KOLD
2019-05-22
Starosta nowotomyski był gospodarzem kolejnego spotkania samorządowców obszaru LGD KOLD. 20 maja w salce starostwa powiatowego w Nowym Tomyślu , starostowie, burmistrzowie i wójtowie obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD
Zapraszamy organizację pozarządowe
2019-05-17
Złożono wnioski z DL
2019-05-15
W ogłoszonym konkursie Działaj Lokalnie wpłynęło 12 wniosków od organizacji pozarządowych z terenu Ośrodka Działaj Lokalnie
Parlamentarzyści w KOLD
2019-05-14
Dzisiejszego ranka 14 maja biuro Lokalnej Grupy Działania KOLD odwiedzili : poseł Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, poseł RP Krzysztof Paszyk, senator RP Jan Filip Libicki, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, ...
LGD KOLD na Pikniku
2019-05-13
W Restauracji Stary Młyn w Nojewie gm. Pniewy 11 maja, na Pikniku Country swoje stoisko promocyjne miała Lokalna Grupa Działania KOLD.
Wizyta w Niemczech
2019-05-13
10 maja był dniem wizyty przedstawicieli LGD KOLD Ireneusza Witkowskiego i Justyny Hałas w niemieckim LGD Flaeming-Havel w Wiesenburgu.
Posiedzenie Zarządu
2019-05-07
We wtorek 7 maja na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania KOLD dokonano uaktualnienia planu kont poszerzając o nowe związane z projektami współpracy, odwołano ze składu Rady
Piknik country
2019-05-07
Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza do Nojewa, gdzie w najbliższą sobotę odbędzie się tradycyjny Piknik Country
Spotkanie szkoleniowe
2019-05-07
W poniedziałkowe popołudnie w biurze LGD KOLD spotkała się Rada oceniająca wnioski w programie Działaj Lokalnie.