Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Nasze produkty tu i tam
2017-09-25
Druga część projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chmielinku w ramach programu Leader – Granty. Produkty lokalne promowane były przede wszystkim na festynie w sierpniu, a teraz w powiązaniu z okresem mickiewiczowskim i...
Na święcie korbola
2017-09-25
Mimo niesprzyjającej pogody, stoisko z naszymi materiałami promocyjnymi cieszyło się powodzeniem tak, że aż biegiem uczestnicy udawali się po gadżety. Członek Zarządu KOLD Paulina Młyńczak zachęcała także na scenie do pisania projek...
Podpisanie umowy na projekt współpracy
2017-09-21
W dniu dzisiejszym 21 września w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa projektu współpracy między sąsiednimi LGD-ami: KOLD, Źródło i Ziemia Grodziska.
Międzypokoleniowe spotkanie ze smakiem w Orliczku
2017-09-21
W środowe popołudnie - 20 września 2017 r., mieszkańcy sołectwa Orliczka uczestniczyli w międzypokoleniowych warsztatach kulinarnych. Podczas zajęć prowadzonych przez p. Urszulę Sawczyn
Zapraszamy na Rajd Rowerowy
2017-09-19
Zapraszamy na Rajd Rowerowy -
Tej, poruty nie rób – godej po płoznańsku
2017-09-16
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie zaprasza osoby dorosłe i młodzież z terenu Gminy Opalenica na podsumowanie realizowanego projektu pt. „Tej, poruty nie rób – godej po płoznańsku”
Spotkanie samorządowe
2017-09-16
W poniedziałek 11 września w Bibliotece w Dusznikach spotkali się włodarze powiatów i gmin obszaru KOLD
Na dywanie po Iranie
2017-09-14
Wieczór z piosenką bajkową
2017-09-14
„Młodzi ludzie w Europie i lokalnie – społeczeństwo, polityka, gospodarka”
2017-09-14
Stowarzyszenie Współpracy z Zagranicą „Euroopal” zaprasza młodych (do 25 roku życia) mieszkańców obszaru KOLD (gminy Kuślin, Opalenica, Lwówek, Duszniki, Nowy Tomyśl, Pniewy, Miedzichowo) do uczestnictwa w projekcie
Promocja w Niemczech
2017-09-11
Promocja produktów lokalnych na 48 - godzinnym festynie w niemieckim Fredensdorfie w ramach projektu współpracy z LGA Flaeming-Have
Międzypokoleniowe spotkanie ze smakiem w Przystankach
2017-09-07
W środowe popołudnie - 6 września 2017 r., mieszkańcy sołectwa Lubosina uczestniczyli w międzypokoleniowych warsztatach kulinarnych
Międzypokoleniowy piknik sportowy w Dąbrowie
2017-09-05
W sobotnie przedpołudnie - 2 września 2017 r., miłośnicy aktywnego wypoczynku wzięli udział w międzypokoleniowym pikniku sportowym
Szkolenie z Grantów
2017-09-01
Zapraszamy na szkolenie z Grantów w ramach Leader- PROW 2014- 2020r
Gra terenowa
2017-09-01
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie zorganizowało grę terenową w ramach realizowanego projektu pt.”Tej, poruty nie rób – godej po płoznańsku”. Dodajmy, że projekt jest dofinansowany ze środ...
Zarząd obradował
2017-08-23
22 sierpnia w biurze LGD KOLD, obradował Zarząd Stowarzyszenia