Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Wyjazd studyjny w Karkonosze
2019-09-23
Kolejny wyjazd studyjny LGD KOLD w Karkonosze miał miejsce w dniach 20-22 września. Po drodze wejście na Szwajcarię Lwówecką
Szykujemy nową współpracę
2019-09-23
Podczas krótkiego pobytu na Litwie, po szczegółowych rozmowach, podpisany został list intencyjny
Podsumowanie projektu
2019-09-23
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Rodzice - Dzieciom w Urbanowie zaprasza na turniej oraz podsumowanie projektu
„Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych”
2019-09-20
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w...
Premiera „Biesiadnych plot” w Koninie
2019-09-18
W deszczowy i zimny wtorek 17 września 2019r. uczestnicy projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie” wystąpili z biesiadnymi plotami w sołectwie Konin gm. Pniewy.
Obradował Zarząd KOLD
2019-09-17
Posiedzenie Zarządu KOLD w dniu 17 września miało miejsce w agroturystyce p. Kościukiewicza w Zachodzku gm. Miedzichowo.
Wpłynęły wnioski
2019-09-17
Podczas naboru wniosków na granty wpłynęły wnioski: - Podnosimy wiedzę i aktywizujemy społeczeństwo obszaru KOLD – 3 wnioski
Kolorowy świat
2019-09-17
Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek " Razem Raźniej" zaprasza na międzypokoleniowe warsztaty rozwijające " Kolorowy świat"
Międzypokoleniowy wyjazd do Sierakowa
2019-09-09
Sobota 31 sierpnia 2019r. dla uczestników projektu „Jak spędzić czas bez technogadżetów” była dniem integracji w Sierakowie
Wyjazd studyjny LGD KOLD
2019-09-09
W ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w dniach 6-8 września 2019r, grupa 40 osób Lokalnej Grupy Działania KOLD przebywała z wizytą studyjną u swoich partnerów w Karkonoszach. W kolejnych dniach wizyty,
Spotkanie Wielkopolskich LGD
2019-09-06
5 września w Nowym Tomyslu, Wielkopolska Sieć LGD zorganizowała spotkanie robocze z wymianą doświadczeń, szczególnie w realizacji grantów,
Kajakami po jeziorach
2019-09-03
Kolejne spotkanie w ramach projektu współpracy LGD KOLD, LGD Regionu Kozła i LGD Kraina Lasów i Jezior miało miejsce w sobotę 31 sierpnia
Szkolenie beneficjentów
2019-09-03
2 września to dzień szkoleń dla beneficjentów w LGD KOLD. Najpierw spotkanie w Urzędzie Gminy w Lwówku pracowników gmin obszaru KOLD,
Zapraszamy na rajd pieszy
2019-09-03
Stowarzyszeniem Lokalną Grupa Działania Regionu Kozła oraz Wielkopolską Lokalną Grupą Działania Kraina Lasów i Jezior w dniu 29 września 2019 roku pt. „Triathlon turystyczny”
Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające "Kolorowy świat"
2019-09-03
W piątek 30 sierpnia odbyły się kolejne zajęcia muzyczno-ruchowe. Nauczyliśmy się układu tanecznego pod kierunkiem Pani Karoliny Mostowskiej.
Zapraszamy na Rajd Rowerowy
2019-08-30
Zapraszamy na Rajd Rowerowy do Urbanowa