Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

„Międzynarodowa współpraca się opłaca”.
2019-10-30
Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020 Jest to pierwszy ...
Spotkanie z samorządowcami
2019-10-29
Salka w Starostwie Powiatowym w Szamotułach była miejscem kolejnego spotkania LGD KOLD ze starostami, burmistrzami i wójtami obszaru LSR.
„Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych”.
2019-10-26
„Innowacje w przetwórstwie z wykorzystaniem produktów ekologicznych”. Operacja mająca na celu: podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji w branży lokalnego przetwórstwa na obszarach wiejskich wśród 50 uczestników ...
Konkurs "Opowiedz..."
2019-10-25
Lokalna Grupa Działania KOLD ogłasza Lokalny Konkurs "Opowiedz..." dla wszystkich tegorocznych grantobiorców Programu "Działaj Lokalnie".
Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające "Kolorowy świat"
2019-10-23
22 października 2019 r w ramach projektu Międzypokoleniowe warsztaty „Kolorowy Świat” w Dziennym Domu Seniora w Pniewach odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego – rośliny w szekle.
Biesiadne ploty w Dusznikach Wlkp.
2019-10-23
W poniedziałek 21 października 2019r. kolejne biesiadne ploty na obszarze Lokalnej Grupy Działania KOLD, tym razem w gminie Dusznik Wlkp. w Domu Weselnym „Halszka”.
Zarząd LGD KOLD
2019-10-22
W siedzibie LGD KOLD obradował Zarząd. Przyjął informację z wyjazdu studyjnego wszystkich LGD z Wielkopolski.
Rowerowe ABC dla małych i dużych
2019-10-21
Stowarzyszenie Kulturalno –Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie podsumowało projekt „Rowerowe ABC dla małych i dużych” ze środków programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane...
Biesiadne ploty w Kuślinie
2019-10-21
W środowe popołudnie 16 października 2019r. kolejny występ Seniorów, tym razem na obszarze Lokalnej Grupy Działania KOLD w Kuślinie. Seniorzy wystąpili z programem pt. „Biesiadne ploty”
Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające "Kolorowy świat"
2019-10-15
12 października 2019r Pniewskie Amazonki z warsztatami ”Kolorowy Świat’ zawitały w Koszanowie i Koninie. W warsztatach muzyczno–ruchowych oraz plastyczno-technicznych ucz...
Radosne muzykowanie w Jaworze
2019-10-15
11.10.2019r.to już kolejne zajęcia muzyczno-ruchowe z Panią Karoliną Mostowską w ramach projektu Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające "kolorowy świat".
Marsz na orientację
2019-10-14
Marsz na orientację był ostatnim spotkaniem w ramach projektu współpracy LGD KOLD, LGD Region Kozła i LGD w Krainie Lasów I jezior. Trasa przebiegała z Chlastawy do Nądni
Wpłynęły wnioski
2019-10-07
Wpłynęły wnioski Podczas naboru wpłynęły wnioski: 1 – rozwój działalności gospodarczej ( z opcją zatrudnienia) – wpłynęło 8 wniosków na kwotę 1 015 171 złotych ( przy limicie 410 000 złotych)
"Rowerowe ABC dla małych i dużych”
2019-10-04
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie realizuje projekt „Rowerowe ABC dla małych i dużych” ze środków programu „Działaj lokalnie XI”
Nabór uzupełniający - granty
2019-10-03
Lokalna Grupa Działania KOLD po zakończeniu naboru wniosków na projekty grantowe informuje, że nie została wykorzystana pełna kwota z ogłoszeń o naborach wniosków, w związku z tym zgodnie z §1 ust. 3
Biesiada, biesiada…
2019-10-01
W deszczowy  i wietrzny  poniedziałek 30 września 2019 r. odbyła się kolejna biesiada w ramach realizacji projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”, tym razem w Chełmnie gm. Pniewy. Zaproszonych gości i mieszkań...