Aktualności

Spotkali się starostowie, burmistrzowie, wójtowie
2016-11-17
W Sali restauracyjnej Chmiel&Wiklina w Nowym Tomyślu spotkali się włodarze powiatów i gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD z Zarządem LGD.
11 listopada
2016-11-17
Lokalna Grupa Działania KOLD wzięła udział w uroczystościach Święta Niepodległości w Lwówku. Wiązankę pod Pomnikiem Wdzięczności złożyli Ireneusz Witkowski, Stanisław Żyłka i Zdzisław Radecki
Podsumowano rok Emilii Sczanieckiej w KOLD
2016-11-08
W pałacu Sczanieckich w Wąsowie, gdzie przebywała także Emilia, podsumowano działania w ciągu całego roku na obszarze LGD KOLD związanego z Emilią Sczaniecką, którego dokonał koordynator działań Ireneusz Witkowski.
Jansowo - Ośrodek Szkoleniowo Rekreacyjny – super
2016-11-07
Zgłoszony przez Lokalną Grupę Działania KOLD do konkursu na najlepszy obiekt turystyczny Wielkopolski w kategorii ośrodków terapeutyczno- edukacyjnych zajął II miejsce za rok 2016.
Rada dokonała oceny wniosków
2016-10-28
Rada dokonała oceny wniosków w ramach Leadera. Wyniki wraz z protokołem znajdują się w zakładce : Wyniki naboru 1/2016
Spotkanie projektowe Erasmusa
2016-10-17
LGD KOLD był gospodarzem kolejnego spotkania projektowego e ramach Erasmusa+ . W dniach 14-17 października przebywali u nas przedstawiciele z organizacji partnerskich w Francji, Niemiec, Słowacji i Litwy.
Święto Dracha
2016-10-17
Rozpoczęliśmy promowanie dawnych gier zabaw podwórkowych. Na Święto Dracha ( Latawca) w sobotę 15 października w Opalenicy przybyło wiele osób i organizacji w tym sołectwa, strażaków szkoły oraz gości zagranicznych z Słowacji, Niem...
Posiedzenie Zarządu KOLD
2016-10-17
Zarząd KOLD obradował 12 października w biurze Stowarzyszenia. Zarząd zapoznał się z wynikami naboru wniosków i ich oceną formalną. W związku z małym zainteresowaniem wnioskami na rozwój przedsiębiorstw do 25 tys zł związanych z wy...
Życzenia
2016-10-17
13 października prezes Damian Łęszczak i wiceprezes Ireneusz Witkowski złożyli osobiście życzenia:
Wyniki weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
2016-10-12
Wyniki weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014-2020
Zapraszaliśmy na Święto Dracha
2016-10-12
Dzisiaj w samo południe na Starym Rynku w Poznaniu zapraszaliśmy na Święto Drach ( Latawca) i gry zapomniane, które odbędą się w Opalenicy w sobotę 15 października. Zapraszała dawna szkoła - był i dyrektor szkoły, woźny, sprzątaczk...
Odsłonięcie tablicy w Michorzewku
2016-10-10
Wieś Michorzewko uczciła również Emilię Sczaniecką, która w tej miejscowości założyła szkołę. W niedzielne popołudnie 9 października, tablicę ufundowana przez LGD KOLD odsłonili wiceprezes KOLD Ireneusz Witkowski, wójt gminy Ku...
Oficjalne zakończenie Roku Sczanieckiej
2016-10-10
Odsłonięcie tablic upamiętniających Emilię Sczaniecką, odsłonięcie obelisku w Pakosławiu z udziałem władz samorządowych, Zarządu KOLD, orkiestry, pocztów sztandarowych w sobotnie południe było zwieńczeniem Roku Sczanieckiej.
Zapraszamy na Rajd Rowerowy
2016-10-07
Zapraszamy na rajd rowerowy z okazji 120 – lecia Szkoły Podstawowej w Kopankach
Wpłynęły wnioski
2016-10-04
Zakończył się I nabór wniosków w programie PROW 2014-2020 w ramach Leadera. 1. Na podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 19 wniosków na kwotę :
Zapraszamy na Święto Dracha
2016-10-04
Zapraszamy na Święto Dracha ( latawca) . Startujemy już 15 października w Opalenicy