Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Przygotowanie do warsztatów
2018-03-09
Piątek 9 marca od samego rana było dniem spotkania grupy przygotowującej warsztaty fotograficzne dla młodzieży z Polski i Niemiec w ramach projektu współpracy. Uzgodniono program 3 dniowego pobytu grup w czerwcu w Polsce.
Zapraszamy do programu Działaj Lokalnie
2018-03-08
Masz pomysł, chcesz go zrealizować w swojej społeczności lokalnej? Nie masz na to środków finansowych?
Zapraszamy na szkolenie
2018-03-07
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na "Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.3.1 WRPO - Kształcenie zawodowe młodzieży"
Agro Akademia zaprasza
2018-03-07
Bank BGŻ BNP Paribas już po raz trzeci organizuje spotkania z cyklu Agro Akademia, wychodząc w ten sposób do rolników z wiedzą przydatną w prowadzeniu gospodarstwa.
Zapraszamy do punktów doradczych
2018-03-05
Lokalna Grupa Działania KOLD informuje, że zamierza ogłosić konkursy w ramach programu LEADER PROW 2014-2020 w I półroczu 2018 dla przedsiębiorców . W związku z tym czynne będą punkty doradcze na terenie każdej z gmin.
Konsultacja w Warszawie
2018-03-03
1 i 2 marca w Warszawie, przedstawiciele LGD KOLD Damian Łęszczak i Ireneusz Witkowski konsultowali w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przygotowywany
Szkolenie przedsiębiorców
2018-03-03
1 marca po południu w sali MGOK w Lwówku przeprowadzone zostało przez Lokalną Grupę Działania KOLD szkolenie dla przedsiębiorców
Przygotowanie do konkursu
2018-03-03
1 marca w biurze LGD KOLD spotkali się przedstawiciele gmin, które przygotowują się do złożenia wniosków w tzw. dużych projektach z dziedziny kultury oraz turystyki. Wspólnie omówiono wniosek oraz kryteria ocen...
Spotkanie w Niemczech
2018-03-01
28 lutego w Wiesenburgu spotkali się przedstawiciele LGDK KOLD i LAG Flaeming-Havel. Rozmowy dotyczyły przygotowywanego projektu Erasmus+ sport z udziałem także Czechów i Słowaków.
Zarząd KOLD
2018-02-27
Na spotkaniu Zarządu z udziałem Komisji Rewizyjnej przyjęto plany projektów Erasmus+ Sport oraz projektu czterostronnego międzynarodowego.
Prezentacja w Brukseli
2018-02-23
Podczas spotkania 20 lutego w Międzychodzie w LGD Puszcza Notecka omówiona została koncepcja uczestnictwa w wyjeździe organizowanym przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski do Brukseli w marcu br. pn. „Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Eu...
Zapraszamy na szkolenie
2018-02-21
Informujemy o szkoleniu organizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu pt."Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Fundusz...
Konkurs kulinarny projektu współpracy
2018-02-19
Realizacja międzyregionalnego projektu współpracy LGD KOLD, LGD Ziemia Grodziska i LGD Źródło rozpoczęła się od konkursu kulinarnego przeprowadzonego 17 lutego w Sali wiejskiej w Kamieńcu ( Ziemia Grodziska).
Przygotowujemy projekt współpracy
2018-02-16
W połowie drogi, w Karpaczu 15 lutego wyznaczyli sobie spotkanie przyszli partnerzy Lokalna Grupa Działania KOLD i Lokalna Grupa Działania SPIS ze Słowacji
U LGD Duch Gór w Karpaczu
2018-02-16
Podczas pobytu w Karpaczu wiceprezes Wielkopolskiej Sieci LGD Ireneusz Witkowski rozmawiał z prezeską Dolnośląskiej Sieci LGD Dorotą Goetz o planowanym spotkaniu Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski z Dolnośląską Siecią w ramach proj...
Zapraszamy na szkolenie
2018-02-13
Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza na szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju działalności gospodarczej w ramach programu Leader PROW 2014-2020.