Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czy znasz dobrze swój region-
2018-07-16
Czy znasz dobrze swój region?
Wyniki naborów PROW - Leader
2018-06-18
Prezentacja Pawła Mordala przedstawiona w ramach projektu współpracy - " Poznajemy swojego sąsiada"                        Nabór 1/2018                                wyniki   1 – Lista operacji wybranych do dofinansowania  - podejmowanie działalności gospodarczej 2 - Lista operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących ...
Wybrano wnioski w programie Działaj Lokalnie
2018-05-23
Komisja oceniająca wnioski programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dokonała w dniu 22.05.2018r podsumowania oceny i wyboru wniosków
Przygotowanie do warsztatów
2018-03-09
Piątek 9 marca od samego rana było dniem spotkania grupy przygotowującej warsztaty fotograficzne dla młodzieży z Polski i Niemiec w ramach projektu współpracy. Uzgodniono program 3 dniowego pobytu grup w czerwcu w Polsce.
Festyn gier zapomnianych
2017-04-13
LGD KOLD wraz wójtem gminy Kuślin i Radiem Merkury zaprasza na Festyn
Wyniki naborów PROW - Leader
2017-03-30
                    Nabór 1/2018                               wyniki   1 – Lista operacji wybranych do dofinansowania  - podejmowanie działalności gospodarczej 2 - Lista operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w limicie dostępnych środków - podejmowanie działalności gospodarczej 3 - Lista operacji wybranych do dofinansowania -&nbs...
Wyniki naborów PROW-Leader
2017-03-30
                      Nabór 2/2018 Ogłoszenia  1. Podnosimy wiedzę i aktywizujemy społeczeństwo obszaru KOLD - otwórz 2. Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną lub turystyczną - otwórz 3. Promujemy obszar KOLD i jego lokalne dziedzictwo - otwórz  4. Infrastruktura kulturalna - otwórz  5. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz   &n...
Nabór 1-2016
2017-03-30
Wyniki naboru 1/2016 dodano: 2016-10-12 18:47 Ogłoszenie o naborze - pobierz     Ocena weryfikacji  zgodności z PROW 2014-2020   Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duze projekty - otwórz   Listy operacji zgodnych z LSR Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duże projekty - otwórz  ...
Nabór 1-2016
2017-03-30
Wyniki naboru 1/2016 dodano: 2016-10-12 18:47 Ogłoszenie o naborze - pobierz     Ocena weryfikacji  zgodności z PROW 2014-2020   Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duze projekty - otwórz   Listy operacji zgodnych z LSR Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duże projekty - otwórz  ...
Niezbędnik beneficjenta PROW 2014-2020
2017-03-10
  Loga wykorzystywane przy realizacji operacji  PROW - pobierz Lista obecności - pobierz Lista odbioru nagród - pobierz Prezentacje ze szkoleń  - pobierz Księga wizualizacji PROW 2014-2020 - pobierz Wzór protestu Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej pdf - otwórz Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej exel -otwórz   Wniosek o wpis do ewidencji • Wniosek o wpis do ewidencji producentów - do wypełnienia ręcznego &b...