Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Duże projekty

Wniosek o przyznanie pomocy 4z

  1. wniosek - otwórz
  2. Instrukcja - otwórz
  3. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.excel)
  4. Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków
  5. RODO_klauzule_19.2
  6. RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2
  7. RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

 

 

Z dniem 21 maja 2021 roku zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR 42/2021 wprowadzone zostały nowe zaktualizowane formularze Umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektow grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Załączniki:

 - umowa o przyznaniu pomocy

 - zał. 1 - zestawienie rzeczowo - finanansowe

 - zał.2 - wykaz działek ewidencyjnych

 - zał. 3 - kary administracyjne

 - zał 3a - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

 - zał .5 - informacja monitorująca

 - zał.6 - oświadczenie małżonka Beneficjenta

 - zał. 7 - oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

 - zał.8 - oświadczenie o rozdzielności małżeńskiej

-zał.9 - deklaracja małżonka

 - zał.10 - informacja o przetwarzaniu danych

Aneks do umowy

 

Aneks do umowy z dnia 3 marca 2021

 

 

 

Aktualne wnioski do naborów w 2021 roku:

wniosek o przyznanie pomocy - pdf- pobierz

wniosek o przyznanie pomocy - excel - pobierz

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - 

pobierz

wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków - pobierz

 

 

 

 

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków dla poddziałań 19.2, 19.3, 19.4 - pobierz

Wniosek  o płatność dla poddziałania 19.2 - wersja 4z - pobierz

Wniosek o płatność dla poddziałania 19.2 - wersja 4z - exel - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla poddziałania 19.2 - wersja 4z - pobierz

ząłacznik nr 2 - wykaz faktur - pobierz

Gminy członkowskie