Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2015

Wesołych Świąt
2015-12-17
Niech czas świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń czego życzy Zarząd oraz pracownicy ...
Może nam się uda -
2015-12-17
W nowym okresie programowania, LGD KOLD ma kilka zaplanowanych własnych wydarzeń i szkoleń związanych z integracja społeczną w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Biuro będzie nieczynne
2015-12-14
Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 roku ( Wigilia) Biuro Lokalnej Grupy Działania KOLD będzie nieczynne.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KOLD
2015-12-09
Przyjęcie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru KOLD, udzielenie absolutorium Zarządowi za okres kadencji i wybory nowych władz Stowarzyszenia były głównymi tematami Walnego Zebrania 8 grudnia 2015r w sali Miejskiego-Gminnego Ośrodka...
Ostatnie posiedzenie Zarządu w kadencji
2015-12-09
Zarząd KOLD na swoim ostatnim posiedzeniu w kadencji w dniu 8 grudnia, zapoznał się z programem Działaj Lokalnie w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Podsumowanie konsultacji
2015-12-07
Dwudniowe spotkanie zespołów warsztatowego, koordynacyjnego oraz osób zaangażowanych w budowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru KOLD zakończyło proces jej tworzenia. 4 i 5 grudnia 2015r w Drzonkowie w Lubuskiem,
Jak zacząć swój biznes-
2015-12-02
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. "Jak zacząć swój własny biznes? Środki unijne i szkolenia na start!".
Biuro nieczynne
2015-12-01
Biuro Lokalnej Grupy Działania KOLD w dniu 4 grudnia 2015 będzie nieczynne
KOLD ma dodatkowe fundusze
2015-11-20
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłosiła wyniki konkursu na tzw. Ośrodki Działaj Lokalnie, które otrzymają środki finansowe na granty dla organizacji pozarządowych na swoim terenie. ...
Konkurs na logo Roku Emilii Sczanieckiej w KOLD
2015-11-19
Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD ogłasza konkurs na logo Roku Emilii Sczanieckiej