Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2014

Zapraszamy na szkolenie dotyczące wniosków o płatność
2014-01-29
Stowarzyszenie KOLD zaprasza na szkolenie dotyczące wniosków o płatność.
Ocena wniosków
2014-01-26
Rada Stowarzyszenia dokonała w dniach 22.01.2014 i 23.01.2014 oceny wniosków, które wpłynęły na ogłoszony konkurs w ramach wszystkich czterech działań. Wyniki oceny w zakładce "nabory wniosków".
Obradował Zarząd
2014-01-16
Nowy Rok Zarząd rozpoczął od spotkania 14 stycznia w sali przy Restauracji Rynkowa w Lwówku. Zarząd przyjął plan pracy na rok 2014, w którym oprócz imprez cyklicznych zaplanowano ostatnie nabory wniosków w I półroczu, szkolenia dla be...
Zakończono nabór wniosków
2014-01-14
13 stycznia zakończono przyjmowanie wniosków z wszystkich czterech działań. Ogólnie zostało złożonych 59 wniosków przez gminy, instytucje kultury, parafie, organizacje pozarządowe, mikroprzedsiębiorców, osoby fizyczne i rolników
Zmiany w " Małych projektach"
2014-01-08
UWAGA – wnioskodawcy zamierzający składać wnioski na „ Małe projekty” Składając wniosek na „ Małe projekty” należy w tym roku przyjąć stawkę godzinową pracy nieodpłatnej w wysokości 20,96 zł.
Konkurs " Powstanie Wielkopolskie......."
2014-01-07
Zapraszamy do udziału w konkursie " Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci - Pamiętamy - Kontynuujemy"