Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2014

Aneks do umowy o współpracy
2014-03-12
Na prośbę Lokalnej Grupy Działania Spis ze Słowacji został podpisany aneks do umowy o współpracy. Aneks dotyczył przesunięcia terminu zakończenia projektu przez stronę słowacka do końca grudnia 2014r.
Wstępne rozmowy o dalszej współpracy
2014-03-12
Przygotowania do nowego okresu programowania w tym projekty współpracy były tematem rozmów dyrektorów biur LAG Suduva z Litwy Redy Kneizeviciene i LGD KOLD Ireneusza Witkowskiego w dniu 8 marca 2014r w Kazlu Rudzie na Litwie.
Akcja rozdawania piskląt gęsi
2014-03-11
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w akcji rozdawania piskląt gęsi.......
Zapraszamy na szkolenie
2014-02-27
Zapraszamy na szkolenie dla organizatorów imprez , festynów i zabaw
Walne zebranie
2014-02-25
Walne Zebranie Stowarzyszenia KOLD ze sprawozdaniem za rok 2013 miało miejsce w Sali wiejskiej w Sątopach w gm. Nowy Tomyśl. Zebranie otworzył prezes Adam Woropaj, następnie informację o wsi Sątopy przedstawił burmistrz Nowego Tomyśla Hen...
Posiedzenie Zarządu
2014-02-25
Na kolejnym posiedzeniu Zarząd spotkał się w dniu 24 lutego 20214r w Sątopach w gm. Nowy Tomyśl. Zarząd zapoznał się z koncepcją MRiRW w sprawie nowego okresu programowania 2014-2020,
Konkurs " Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci" został rozstrzygnięty
2014-02-24
Rozstrzygnięty został konkurs " Powstanie Wielkopolskie w naszej pamięci" .
Szkolenie z wniosku o płatność
2014-02-24
Szkolenie z wniosku o płatność w tym na co zwrócić szczególna uwagę, wypełnianie wniosku, kwalifikowalność wydatków, załączniki, opisy faktur prowadził Grzegorz Cetner z firmy Pro Grand, a odbyło się 10 lutego na terenie gospodarst...
Listy rankingowe przyjętych wniosków
2014-02-14
W dniu 14 lutego 2014 LGD KOLD przekazała do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wnioski
Czcimy Powstanie Wielkopolskie
2014-02-04
Gminy obszaru KOLD w różny sposób obchodziły 95 rocznicę wybuchu Powstania Wlkp. W uroczystościach brali udział przedstawiciele Zarządu KOLD w tym w Dusznikach prezes Adam Woropaj, .......