Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2014

Życzenia Wielkanocne
2014-04-11
Zokazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim najlepsze życzenia
Spotkanie Rad Gmin
2014-04-08
III Spotkanie Rad Gmin obszaru KOLD w historii działania Stowarzyszenia odbyło się 7 kwietnia w Sali Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach. W spotkaniu, które miało charakter sesji nadzwyczajnych, udział wzięli radni wszystkich rad gmin Du...
Zapraszamy na Rajd na orientację
2014-04-04
UKS Szach Sękowo zaprasza na rajd na orientację " Poznajemy okolice Sękowa"
Zapraszamy na Mistrzostwa Europy w rugby
2014-04-03
Zapraszamy w imieniu organizatorów na Mistrzostwa Europy w Rugby U-18, które odbywać się będą w Pniewach.
Robocza narada
2014-04-01
W związku z planowanym udziałem LGD KOLD we wnioskowaniu z WRPO 2014+, w poniedziałek 31 marca 2014r w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie, odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin, powiatu, jednostek organizacyjnych gmin na temat mo...
Ostatni nabór wniosków
2014-03-28
OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW !!! Lokalna Grupa działania KOLD planuje w czerwcu 2014r przeprowadzić ostatni nabór wniosków w okresie programowania 2007-2013.
Wizyta w LAG Flaeming –Havel
2014-03-27
W środę 26 marca z roboczą wizytą w Bad Belzig w Niemczech przebywali członek Zarządu Ireneusz Witkowski, przewodniczący Rady oceniającej Damian Łęszczak i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Rościszewski.
Obradował Zarząd KOLD
2014-03-25
W sali baru Słoneczko w Starym Folwarku w gm. Miedzichowo spotkał się Zarząd KOLD wre wtorek 25 marca 2014 na kolejnym posiedzeniu. Dokonano analizy wykorzystania środków z poszczególnych działań. Zarząd zapoznał się także z projekt...
Szkolenie we Lwówku
2014-03-21
Zbliżają się miesiące, w których organizuje się najwięcej imprez plenerowych, zamkniętych i masowych. Chcąc wyjść naprzeciw wszystkim ich organizatorom, Lokalna Grupa Działania KOLD zorganizowała szkolenie z zakresu przepisów organiz...
Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.
2014-03-14
W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produku...