Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2014

KOLD w Słowacji
2014-07-30
Udział w festynie regionalnym w Żakovcach na Słowackim Spiszu w dniach 25-27 lipca 2014r był głównym celem promocji regionu KOLD. Festyn miał charakter kilku wydarzeń w różnych miejscach, gdzie oprócz regionalnych wytworów prezentow...
Ankiety dotyczące budowania LSR
2014-07-23
W związku z przygotowaniami do powstania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20 zapraszamy mieszkańców obszaru KOLD do przedstawienia swoich propozycji
Obradowal Zarząd KOLD
2014-07-23
18 lipca w Dusznikach spotkał się Zarząd KOLD analizując promocję w LGD KOLD oraz zapoznał się z przebiegiem budowania LSR.
Dokonano oceny wniosków
2014-07-07
Rada Stowarzyszenia dokonała w dniach 01.07.2014 i 02.07.2014 oceny wniosków, które wpłynęły na ogłoszony konkurs w ramach wszystkich czterech działań.
Oznakowano mogiły powstańcze
2014-07-03
Po dokonane weryfikacji powstańców i wyrażeniu zgodny przez rodziny, oznakowano kolejne mogiły powstańcze. 30 czerwca 2014r na cmentarzach w Opalenicy i Dakowach Mokrych. W uroczystościach uczestniczyły rodziny powstańców,
Zakończyliśmy nabór wniosków
2014-06-27
W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęło:
VII Rajd Rowerowy - Rowerem w nieznane
2014-06-23
W sobotę 21 czerwca trasami z wszystkich gmin KOLD , ponad 200 rowerzystów dojechało do mety VII Rajdu Rowerowego KOLD – „Rowerem w nieznane” usytuowanej na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Dąbrowie koło Pniew.
Konkus z okazji X-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej
2014-06-12
Stowarzyszenie KOLD zaprasza do udziału w konkursie dotyczącym X - lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Obradował Zarząd
2014-06-11
W Sali wiejskiej w Rudce w gm. Pniewy spotkał się Zarząd KOLD na swoim kolejnym posiedzeniu. Na początku sołtys wsi Marek Nowakowski zapoznał Zarząd z obiektem i wyposażeniem Sali , które zostały zrealizowane ze środków UE
Rozpoczęliśmy budowę LSR na lata 2014-20
2014-06-06
4 czerwca 2014r w Dusznikach na prawie 4 godzinnym I warsztacie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w którym brali udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego wszystkich gmin KOLD oraz zespół k...