Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2012

Baza Powstania Wielkopolskiego – KOLD
2012-03-30
Wszystkich zainteresowanych Powstaniem Wielkopolskim 1918/19 na terenie KOLD zapraszamy na stronę  www.powstaniewielkopolskie.eu, która została utworzona w ramach Projektu Współpracy  „Pamiętamy-Kontynuujemy&rd...
Spotkanie organizacyjne agroturystów
2012-03-30
Dyrektor KOLD  zapoznał przybyłych z założeniami projektu współpracy z LAG Flaeming-Havel. Uczestnicy udający się na seminarium agroturystyczne do LAG Flaeming-Havel w Niemczech w kwietniu, spotkali się 26 marca 2012r w Ur...
Obradował Zarząd
2012-03-30
Posiedzenie Zarządu KOLD W poniedziałek 26 marca 2012r w Urzędzie Gminy w Kuślinie obradował Zarząd KOLD z udziałem koordynatorów ds. Mini Euro 2012 z poszczególnych gmin. Podczas Zarządu rozstrzygnięto wszystkie kwes...
Robocza wizyta z Niemiec
2012-03-30
Z roboczą wizytą w dniu 19 marca 2012r przebywali przedstawiciele LGD Flaeming-Havel z Niemiec – dyrektor biura Heiko Bansen i koordynator projektu współpracy Uta Wohlfeld. Celem pobytu było zapoznanie się z miejscami, gdzie b...
Uwaga potencjalni wnioskodawcy
2012-03-30
Informujemy, że na początku maja będziemy przyjmowali wnioski o dofinansowanie z wszystkich działań, a więc mikroprzedsiębiorstwa, różnicowanie działalności nierolniczej, odnowa i rozwój wsi, małe projekty. Prosimy o przygotowywanie wniosków i korzystanie z punktów doradczych. W miesiącu kwietniu planujemy szkolenia we wszystkich gminach obszaru KOLD na temat naboru wniosków.  Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.
W Wiesenburgu
2012-03-30
W piątek 2 marca 2012r  podczas roboczej wizyty w Wiesenburgu, siedzibie Lokalnej Grupy Działania Flaeming-Havel w Niemczech, uzgadniano szczegóły programu seminarium agroturystycznego planowanego w kwietniu w Niemczech, ustawian...
Rozlosowano Mini - Euro 2012
2012-02-29
Rozlosowano Znamy już grupy eliminacyjne turnieju piłkarskiego Mini Euro 2012. Podczas losowania w auli Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach, z udziałem burmistrzów i wójtów gmin obszaru KOLD, członków Zarządu KOLD, koordynatorów r...
Projekty współpracy
2012-02-25
Powstanie Wielkopolskie 1918/19 - Pamiętamy – Kontynuujemy zadania współpracy harmonogram realizacji zadań 2009 spotkanie inaugurujące współpracę Konferencja w Opalenicy 2010 ...
Funkcjonowanie LGD
2012-02-25
Zestawienie rzeczowo  - finansowe Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Lata 2011-15 - aneks z dnia 12 czerwca 2014 zestawienie rzeczowo- finansowe 01.06.- 21.12.2016
Ankiety monitorujące 2007-2013
2012-02-25
Ankiety monitorujące 1a. Ankieta - małe projekty 1b. Instrukcja - małe projekty 2a. Ankieta - Odnowa wsi 2b. Instrukcja - Odnowa wsi 3. Ankieta przesyłana do LGD KOLD