Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2012

Biuro będzie nieczynne
2012-04-16
W związku z przerwą w dostarczaniu energii elektrycznej w dniu 17 kwietnia 2012 Biuro KOLD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Ogłoszenie o naborze
2012-04-16
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: KOLD informuje o możliwości składania za pośrednictwem KOLD wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: 1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
Turystyka wiejska w Krakowie
2012-04-15
W dniach 11-13 kwietnia 2012r w Krakowie odbyło się szkolenie  "Wsparcie rozwoju sieciowych produktów turystyki wiejskiej oraz procesu ich komercjalizacji jako istotnego elementu rozwoju obszarów wiejskich" z udzi...
Zmiana wniosku „małe projekty”
2012-04-15
Kolejna wersję wniosku o przyznanie pomocy dla działania małe projekty (wersja 6z), obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 06 kwietnia 2012 roku, czyli od wejścia w życie zmienionego rozporządzenia ws. wdra...
Zmiana rozporządzenia
2012-04-15
Zmiana rozporządzenia Mikroprzedsiębiorcy z Opalenicy, Pniew i Nowego Tomyśla ! Została podpisana  nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w myśl której wnioski o dotacje mogą składać mikroprzedsi...
Podpisanie umowy
2012-04-15
Przygotowanie projektu współpracy dot. Rozwoju turystyki wiejskiej z wykorzystaniem zwyczajów lokalnych w obszarach Estonia Nort Harju, Litwa Suduva , Polska KOLD, Słowacja Spis jest tytułem umowy, którą w dniu 6.04.201...
Spotkanie z posłem
2012-04-15
Korzystając z gościnności Burmistrza Lwówka, w Urzędzie Miasta i Gminy, organizatorzy Mini Euro 2012 z KOLD spotkali się 5  kwietnia 2012r. z posłem na Sejm RP, Wiceprzewodniczącym sejmowej komisji ds. Euro 2012 Jakubem Rutni...
Życzenia Świąteczne
2012-04-15
NORDIC WALKING
2012-04-15
NORDIC WALKING Zapraszamy zainteresowanych na szkolenie z zakresu Nordic Walking ( chodzenie z kijkami).  Pobyt dwudniowy 14-15 kwietnia 2012r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej  w Chalinie k. Sierakowa z noclegiem, wyżywieniem. ...
Przykłady dobrych praktyk
2012-03-30
Gmina  Nowy Tomyśl promując działania LGD KOLD przekazała do szkół i przedszkoli materiały dla dzieci. Znalazły się tam m.in.  wydawnictwa KOLD-ek oraz karty Piotruś- KOLD. Zajęcia na ten temat przeprowadzono m.in. w ...