Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2012

Mini - Euro rozpoczęte
2012-05-13
W piątek – 11 maja – po przyjeździe zaproszonych ekip nastąpiło w Podrzewiu oficjalne spotkanie przedstawicieli wszystkich zaproszonych drużyn
Spotkanie koordynatorów Mini - Euro 2012
2012-05-10
Chcąc dopracować szczegóły przebiegu Mini Euro 2012, które rozpoczyna się 11 maja, koordynatorzy gminny spotkali się 8 maja w Sali Urzędu Miejskiego w Pniewach.
Goście z Kłajpedy
2012-05-10
Funkcjonowanie LGD KOLD w uwarunkowaniach realizacji projektu Leader było głównym tematem prezentacji dla LGD Kłajpeda z Litwy, która jadąc na konferencję do Holandii, zatrzymała się w poniedziałek 7 maja w Podrzewiu
Ogłoszenie o naborze
2012-05-03
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: KOLD informuje o możliwości składania za pośrednictwem KOLD wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: 1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Ma...
Zbliża się Mini - Euro
2012-05-02
Już tylko kilka dni zostało do rozpoczęcia największej imprezy sportowej na obszarze KOLD. 11 maja przyjeżdża 17 zespołów by wraz z zespołami naszych 7 gmin rozegrać turniej piłkarski chłopców.
KOLD w Brukseli
2012-05-02
Stowarzyszenie KOLD reprezentowało Wielkopolskę jako jedna z dwóch LGD na seminarium w Brukseli w dniach 27-28 kwietnia 2012 r , które zostało zorganizowane przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedstawicieli Lok...
Promocja dla firm
2012-05-02
W siedzibach urzędów gmin na terenie obszaru KOLD zawisły tablice –informatory z wizytówkami firm związanymi z szeroko pojętą turystyką. Wizytówki mogą umieszczać m.in.: hotele, bary, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, formy ...
Posiedzenie Zarządu KOLD w Szamotulach
2012-05-02
Posiedzenie Zarządu KOLD Pałac Górków w Szamotułach był miejscem kolejnego posiedzenia Zarządu KOLD, które prowadził prezes Adam Woropaj. Oprócz członków zarządu udział wzięli także starosta szamotulski Paweł Kowzan i burmistrz ...
Seminarium agroturystyczne
2012-04-20
Seminarium agroturystyczne w Niemczech Lokalna Grupa Działania KOLD i LAG Flaeming-Havel z Niemiec rozpoczęły realizację projektu współpracy pt. „Wykorzystanie potencjałów w turystyce wiejskiej w obszarach Fläming-Have...
Gra dydaktyczna
2012-04-18
Zapraszamy do udziału w grze dydaktycznej o KOLD-zie. Co miesiąc rozlosujemy nasze upominki dla najlepszych graczy. Wiadomości potrzebne do gry można czerpać z zakładki Promocja KOLD i dalej Przewodnik po terenie KOLD-u.