Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2012

Quiz
2012-08-01
Informujemy, że w miesiącach czerwiec / lipiec w grze dydaktycznej "Super quiz" największą liczbę punktów uzyskały
Projekt bajkowy
2012-07-19
W ramach projektu współpracy zagranicznego z partnerami z Litwy, Estonii i Słowacji, przedstawiciele LGD KOLD z inspektorem biura Piotrem Kłosem, udali się w dniach 13-15 lipca do LAG Spis na Słowacji, by rozpocząć realizację ustawiania ...
Walne zebranie KOLD
2012-07-08
Głównym tematem Walnego Zebrania KOLD, które otworzył prezes Adam Woropaj, a prowadzonego przez wiceprezesa Jerzego Dziamskiego w dniu 5 lipca 2012r w Dusznikach były zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Znakowanie mogił powstańczych w Pniewach
2012-07-06
4 lipca 2012 r na cmentarzu parafialnym w Pniewach odbyło się uroczyste znakowanie mogił powstańców wielkopolskich medale „ Powstaniec Wielkopolski „
Zarząd na Ranczo
2012-06-28
27 czerwca 2012r był kolejnym dniem posiedzenia Zarządu KOLD prowadzonym przez wiceprezesa Jerzego Dziamskiego. Miejscem spotkania było Ranczo Colorado w gminie Miedzichowo. Zarząd dokonał zatwierdzenia propozycji zmian w LSR – wprowadzenie...
Zaproszenie na Rajd Samochodowy
2012-06-26
KOLD na Dniach Wędrowca
2012-06-26
W dniach 22-24 czerwca 13-osobowa grupa członków LGD KOLD z prezesem Adamem Woropajem na czele, w ramach projektu współpracy z LAG Flaeming-Havel , promowała produkty regionalne podczas Niemieckiego Dnia Wędrowca w Bad Belzig.
Oznakowano kolejne mogiły
2012-06-21
W dniu 19 czerwca 2012 w ramach projektu „ Powstanie Wielkopolskie – Pamiętamy – Kontynuujemy 1918/1919” dokonano znakowania grobów powstańczych znajdujących się cmentarzach w Urbanowie, Dakowach Mokrych oraz w Opalenicy.
Trwają konsultacje
2012-06-21
Kolejne konsultacje dot. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju miały miejsce z sektorem społecznym, 31 maja w Nowym Tomyślu i 5 czerwca w Bolewicach z mikroprzedsiębiorcami i rolnikami, a z tematu małych projektów z organizacjami pozarządowymi...
Rozpoczęło się oznakowywanie mogił powstańczych
2012-06-20
W ramach projektu współpracy „Pamiętamy- Kontynuujemy” , pierwsze uroczyste oznakowywanie mogił powstańców wielkopolskich miało miejsce 17 czerwca 2012r na cmentarzu parafialnym w Lwówku