Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2012

V Rajd Rowerowy KOLD
2012-09-18
W sobotę 15 września trasami z wszystkich gmin KOLD , ponad 200 rowerzystów spotkało się na mecie usytuowanej w Szkole Podstawowej w Michorzewie. Uczestnicy na trasie i na mecie pokonywali kilka zadań. Hasłem tegorocznego rajdu był – Eu...
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze KOLD
2012-09-18
Minęła 5- letnia kadencja władz Stowarzyszenia KOLD. W piątek 14 września w 2012r w Sali wiejskiej w Zgierzance w gm. Lwówek , spotkali się członkowie Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Wszyscy zebrani obejrzeli w...
Otwarcie Szlaku
2012-09-17
Uroczyście w obecności członków KOLD otwarto szlak KOLD-owski przecinając wstęgę na jednym ze słupków kierunkowych w Zgierzynce. Z przebiegiem szlaku zapoznał dyrektor biura Ireneusz Witkowski, a następnie wstęgę przecięli prezes Ada...
Obradował Zarząd KOLD
2012-09-17
W Sali wiejskiej w Zgierzynce gm. Lwówek w dniu 14.09.2012 spotkał się na swoim kolejnym posiedzeniu Zarząd KOLD. Przewodniczył prezes Adam Woropaj. Zarząd przyjął materiały na WALNE Zebranie, przyjął informację z realizacji projek...
Ogłoszenie o naborze
2012-09-13
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: KOLD informuje o możliwości składania za pośrednictwem KOLD wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
Grzybobranie
2012-09-05
Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza na Grzybobranie w dniu 22 września 2012r
Szkolenie dla beneficjentów
2012-09-04
W związku z planowanym naborem wniosków organizujemy szkolenia, na które zapraszamy zainteresowanych z obszaru KOLD
Rajd Rowerowy
2012-08-20
Zapraszamy na piąty już Rajd Rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie KOLD.
KOLD na Litwie i w Estonii
2012-08-17
W pierwszej połowie sierpnia 2012r zespoły zajmujące się realizacją czterostronnego międzynarodowego projektu współpracy pod kierownictwem przewodniczącego Rady oceniającej Damiana Łęszczaka przebywały w Lokalnych Grupach Działania S...
Nabór wniosków
2012-08-06
Lokalna Grupa Działania KOLD informuje, że zamierza ogłosić z początkiem października konkurs na działania