Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2012

Nowy wzór wniosku
2012-02-21
Od 19 stycznia 2012 obowiązują nowe formularze wniosku dotyczącego Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie w zakładce - Nabory wniosków.  
Wizyta w WZPN
2012-02-16
W siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu w dniu 15 lutego 2012r spotkali się prezes KOLD Adam Woropaj i członek Zarządu Ireneusz Witkowski z prezesem WZPN Stefanem Antkowiakiem w sprawie objęcia patronatem turnieju Min...
Przygotowania do Mini Euro
2012-02-16
Koordynatorzy turniej Mini Euro 2012 z gmin KOLD-u, spotkali się 14 lutego 2012r w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lwówku w celu omawiania technicznych przygotowań do turnieju. Koordynator turnieju Damian Łęszczak omawiał regulamin i ...
Robocza wizyta w Słowacji
2012-02-16
W dniach 7-9 lutego 2012r z roboczą wizytą w miejscowości Vrbov na Słowacji przebywali członek zarządu KOLD Ireneusz Witkowski - koordynator projektu współpracy i członek zespołu projektu współpracy Damian Łęszczak. Po...
Podpisanie umowy
2012-02-16
Podpisanie umowy na realizację projektu o współpracy z LAG Flaeming-Havel (Niemcy) zostało dokonane 13 lutego 2012r w siedzibie Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Umowa określa warunki realizacji wraz z dofinanso...
Zapraszamy do punktów doradczych
2012-02-10
Stowarzyszenie KOLD w związku z naborem wniosków, który mamy zamiar ogłosić w I półroczu 2012 r. uruchomiło punkty doradcze , gdzie będzie można otrzymać wszystkie potrzebne informacje. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad. Informacja o dyżurach - kliknij
Obradował Zarząd
2012-01-27
W salce Urzędu Gminy w Dusznikach 27 stycznia 2012 roku obradował Zarząd KOLD. Zarząd zapoznał się i przyjął projekty składane w ramach Leonardo da Vinci oraz Grundtvig. Omawiany był program turnieju piłkarskiego Mini - Euro 2012, us...
KOLD w transferze innowacji
2012-01-13
Lokalna Grupa Działania KOLD przyjęła propozycję wspólnej realizacji międzynarodowego projektu w ramach Leonardo da Vinci z modułu transfer innowacji. W ramach projektu realizowany ma być 2 letni cykl wspólnych działań ma...
Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
2012-01-13
Głównym punktem Walnego Zebrania Lokalnej grupy Działania KOLD, które odbyło się 7 grudnia 2012 w Bolewicach była zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju dostosowującej do aktualizacji nowych przepisów i umożliwiającej ap...
Obradował Zarząd
2012-01-13
Kolejne spotkanie Zarządu KOLD, które prowadził prezes Adam Woropaj, miało miejsce 7 stycznia 2012 w Bolewicach. Przyjęto sprawozdanie za rok 2011. Zarząd zapoznał się z informacją z przebiegu projektu Gwiazdor w tym z promocją ...