Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2011

Mini - poradnik dla beneficjentów
2011-02-24
Zapraszamy Państwa do korzystania z "Mini poradnika", gdzie zamieszczone zostały zasady sporządzania wniosków o płatność dla "małych projektów". Poradnik można znaleźć w zakładce Nabory wniosków.
Budujemy ścieżki turystyczne
2011-02-09
Budujemy ścieżki turystyczneRealizując założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, KOLD rozpoczął prace nad szlakami turystycznymi na swoim terenie. 8 lutego 2011r w salce Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, spotkali się przedstawiciele wszystkich gmin obszaru KOLD, aby rozpocząć prace nad szlakami turystycznymi. Postanowiono, że wszystkie odcinki budowanych ścieżek przez poszczególne gminy zostaną włączone w sieć szlaków turystycznych, natomiast ujednolicony zostanie sposób oznakowania. Dyskutowano nad siecią szlaków zarówn...
Szkolenie dla beneficjentów
2011-02-09
Szkolenie dla beneficjentów Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza na szkolenie dla beneficjentów działań w ramach programu Leader. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 lutego 2011r w Nowotomyskim Ośrodku Kultury w Nowym Tomyślu, przy ul. Tysiąclecia. Podczas szkolenia omawiana będzie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca wniosków w ramach Leadera oraz warunki składania wniosków, ich sposobu wypełniania oraz najczęściej popełnianych błędów.Szkolenie prowadzone będzie dla działań : Godz 1...
Dyżury doradców
2011-02-09
Dyżury doradców W związku z planowanymi naborami wniosków pod koniec I półrocza 2011r, rozpoczynamy od lutego dyżury doradców dla beneficjentów na terenie poszczególnych gmin. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "Dyżury doradców". Zapraszamy do korzystania z dyżurów.
Składki członkowskie
2011-02-01
Składki członkowskie Zarząd KOLD apeluje do wszystkich członków fizycznych o uregulowanie składek członkowskich do końca marca każdego roku. Po tym terminie Zarząd będzie analizował sprawy związane z członkowstwem statutowym. Przypominamy, że składak wynosi 20 złotych w skali roku od osoby. Prosimy o uregulowanie składek wraz z ewentualnymi zaległościami na konto: BS Duszniki 97907200...
Walne zebranie KOLD
2011-01-30
Walne Zebranie KOLDCzłonkowie KOLD spotkali się 27 stycznia 2011r w Gminnym Ośrodku Kultury w Dusznikach na Walnym Zebraniu poświęconym głównie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru KOLD. Walne Zebranie rozpoczęło się od występy zespołu Duszniczanka z Dusznik. Następnie wybrano przewodniczącego Zebrania, którym został Adam Woropaj oraz sekretarza, na którego wybrano Grażynę Biskup. Dokonano rozszerzenia składu Zarządu do 9 osób i powołano w skład Zarządu Andrzeja Mainke i Stanisława Piechotę. Ze składu ...
Obradował Zarząd KOLD
2011-01-30
Obradował Zarząd W sali Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach 27 stycznia 2011 spotkał się Zarząd KOLD na kolejnym swoim posiedzeniu. Podczas posiedzenia omawiano realizację projektu współpracy w tym grę bitwa o Rakoniewice i ustalono, do których szkól zostaną wysłane zaproszenia do udziału w grze i apelu. Przyjęto 3 nowych członków oraz podjęto uchwałę o zaciągnięcie zaliczki z ARiMR w wysokości 280 tys zł do roku 2015 na funkcjonowanie LGD. Ustalono termin spotkania gmin w sprawie realizacji ścieżek turystycznych ...
Zmiana budżetu LSR oraz harmonogramu naboru wniosków
2011-01-22
Zmiana budżetu LSR oraz harmonogramu naboru wniosków Po otrzymaniu danych z realizacji wniosków od instytucji wdrażającej, przedstawiamy projekt zmiany budżetu oraz harmonogramu naboru wniosków dostosowane do sytuacji obecnej. Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce ? zmiany w LSR?
Zmiany w LSR
2011-01-18
Zmiany w LSR na WALNE ZEBRANIEPrzedstawiamy proponowane zmiany w LSR dostosowane do aktualnych rozporządzeń MRiRW. W propozycji zmniejszamy liczbę przedsięwzięć przy czym uogólniamy zapisy umożliwiające szerszy dostęp do środków, szczególnie przedsiębiorców. Aktualizujemy także wskaźniki w poszczególnych przedsięwzięciach po dokonanych naborach wniosków. Wszystkie zmiany naniesione są na czerwono, likwidujemy matryce logiczne natomiast dodajemy wskaźniki z uwagi wymóg przepisów. ( dodane są na końcu). Dokumenty w...
Zaproszenie na Walne Zebranie
2011-01-17
Członkowie LGD KOLD W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą konieczności dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, na podstawie § 24 pkt 6 ust 5) Statutu Stowarzyszenia KOLD, Zarząd zwołuje WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW w dniu 27 stycznia ( czwartek) 2011r. o godz 17.00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, na które zaprasza Panią/Pana....