Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2011

Zapraszamy
2011-03-28
LGD KOLD zaprasza na uroczystości związane z realizacją projektu współpracy pt. "Powstanie Wlkp. 1918/19 ?Pamiętamy ? Kontynuujemy? które odbędą się 2 kwietnia 2011 na Rynku w Rakoniewicach o godz. 15.00 W programie: Apel z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz koncertem orkiestry policyjnej . Szczegóły na stronie internetowej www.leader-grodzisk.wlkp.pl
Spotkanie Rad Gmin
2011-03-22
Spotkanie Rad Gmin 21 marca 2011r w siedzibie Lokalnej Grupy Działania KOLD w Dusznikach odbyło się spotkanie wszystkich siedmiu Rad Gmin wchodzących w obszar KOLD. Na spotkanie przybyli także goście wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy Zofia Szalczyk, przedstawiciel Departamentu PROW Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Marcin Pilarczyk, prezesi sąsiednich LGD Doliny Samy Maciej Adamski i LGD Źródło Waldemar Przybyszewski. Niestety z zaproszenia nie skorzystali starostowie nowotomyski i s...
23 marca Biuro będzie nieczynne
2011-03-21
W dniu 23 marca - środa - Biuro KOLD będzie nieczynne - za utrudnienia przepraszamy
Przewodnik po gminie Kuślin
2011-03-14
Przewodnik po gminie Kuślin Biblioteka Gminna w Kuślinie zrealizowała projekt "Przewodnik po gminie Kuślin" w ramach Małych Projektów. 13 marca 2011 roku miała miejsce prezentacja z udziałem autorów, współpracowników i wielu gości. W części artystycznej wystąpiły zespoły miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury , a wszyscy przybyli na prezentacje otrzymali egzemplarz Przewodnika.
Zaproszenie na Walne Zebranie
2011-03-11
Lokalna Grupa Działania KOLD 64-550 Duszniki, ul. Jana Pawła II 8 Tel/fax 061-29-19-239 ;e-mail kold@duszniki.eu ; www.kold.pl Zarząd KOLD na podstawie § 23 pkt 3 i 4 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2010w dniu 28 marca 2011r o godz 18.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie Porządek Walnego Zebrania:1. Otwarcie i stwierdzenie quorum2. Wybór przewodniczącego i sekretarza3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 20105. Sprawozdanie fi...
Obradował Zarząd
2011-03-09
Obradował Zarząd Urząd Gminy w Kuślinie był miejscem kolejnego posiedzenia Zarządu KOLD w dniu 8 marca 2011r. Zarząd przyjął informację z konferencji w Rokosowie oraz informację o pracach nad szlakami turystycznymi na terenie KOLD. Zaakceptował terminy naboru wniosków na działania : różnicowanie, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe projekty (21 kwietnia- 5 maja 2011r) oraz na odnowę i rozwój wsi ( 1-15 czerwca 2011r). Omówiono także planowane spotkanie Rad Gmin oraz Walne Zebranie Sprawozdawc...
Finalizujemy szlaki turystyczne
2011-03-08
Finalizujemy szlaki turystyczne Kolejne spotkanie dotyczące szlaków i ścieżek turystycznych miało miejsce 7 marca 2011r w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Spotkali się przedstawiciele Urzędów Gmin z obszaru KOLD, aby wspólnie przedstawić jakie ścieżki będą budowały poszczególne gminy i o jakie środki będą aplikowały. Ustalono ogólny zarys szlaku turystycznego KOLD, który obejmie nowobudowane odcinki ścieżek. Na szlakach będzie także budowana tzw. mała infrastruktura turystyczna zarówno z działania odnowa i rozw...
Wycieczka - Zamki Ludwika Bawarskiego 2011
2011-03-07
Wycieczka W załączeniu zamieszczamy propozycję wycieczki organizowanej przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Szczegółową informację mozna uzyskać pod nr tel. 601819928. Zamki Ludwika Bawarskiego 2011 25.06 - 01.07.2011 Wpłaty należy kierować na konto Stowarzyszenia w PKO O/Nowy Tomyśl Nr 68 1020 4144 0000 6402 0063 5326 z dodatkiem Zamki we wskazanych terminach (musimy przekazywać wpłaty w ratach do organizatora). W wypadku gdy ktoś zrezygnuje, winien w to miejsce ...
Konferencja w Rokosowie
2011-03-07
Konferencja w Rokosowie Na zorganizowaną przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski konferencję pt "Leader szansą zrównoważonego rozwoju Wielkopolski" w dniach 3-4 marca 2011r w Rokosowie przybyli przedstawiciele wszystkich LGD z Wielkopolski, szefowie Departamentów Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Omawiane były dotychczasowe nabory wniosków, system kontroli oraz działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania programu Leader w Wielkopolsce....
Przygotowanie do naboru wniosków
2011-03-07
Przygotowanie do naboru wniosków28 lutego 2011r w Sali Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu zostało przeprowadzone szkolenie dla potencjalnych beneficjentów wszystkich działań osi 4 Leader przed naborem wniosków. Szkolenie przeprowadzone przez biuro KOLD miało za zadanie omówienie nowelizacji rozporządzeń oraz nowych wersji wniosków, a także zwrócenie uwagi na błędy dokonywane w składanych wnioskach. Celem szkolenia było lepsze przygotowanie beneficjentów oraz skrócenie czasu oczekiwania na weryfikację i refu...