Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2011

Festiwal Piosenki Turystycznej
2011-04-13
Festiwal Piosenki TurystycznejUrząd Gminy Miedzichowo zaprasza do udziału w XX jubileuszowym Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej. Patronem Festiwalu jest między innymi Stowarzyszenie KOLD.W załączeniu: - informacje szczegółowe - regulamin - program Festiwalu - karta zgłoszenie uczestnika
Nowy wzór wniosku
2011-04-11
Nowy wzór wniosku Od dnia 6 kwietnia obowiązuje nowy formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Formularz został zamieszczony w zakładce Nabory wniosków.
Spotkanie Zarządu
2011-04-11
Spotkanie Zarządu Zarząd KOLD spotkał się na kolejnym posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2011r w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku. W trakcie posiedzenia oceniono przebieg realizacji projektu współpracy "Powstanie Wlkp-1918-19 - Pamiętamy - kontynuujemy". Zarząd zalecił współpracę ze specjalistami biorąc pod uwagę niezbyt duże zaangażowanie się ze strony szkół noszących imię patrona projektu. Przyjęto także projekt umowy z LGD Flaeming-Havel z Niemiec i zalecono podpisanie umowy. Z ko...
Bitwa o Rakoniewice
2011-04-11
Bitwa o Rakoniewice Dwudniowe spotkanie członków i młodzieży z LGD Ziemia Grodziska, Region Kozła i KOLD realizujących projekt współpracy związany z Powstaniem Wlkp, miało miejsce 2-3 kwietnia 2011r w Rakoniewicach. W pierwszym dniu w nocnej grze "Bitwa o Rakoniewice" z naszej LGD uczestniczyły reprezentacje Szkół Podstawowych z Wąsowa ( gm. Kuślin) i Urbanowa ( gm. Opalenica). Szkoła Podstawowa z Wąsowa okazała się najlepsza i zwyciężyła w grze. Z kolei 3 kwietnia w apelu poległych ora...
Walne Zebranie KOLD
2011-04-11
Walne Zebranie KOLDCzłonkowie KOLD obradowali na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2011 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie w dniu 28 marca 2011r. Zebraniu przewodniczył Adam Woropaj, a sekretarzem była Renata Borzych. Sprawozdanie za rok 2011 złożył prezes Adam Woropaj, finansowe skarbnik Renata Borzych, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący Bogdan Rościszewski. Z kolei Członek Zarządu Ireneusz Witkowski przedstawił założenia planu pracy na rok 2011. Walne Zebranie pozytywnie oceniło działania Zarzą...
Ogłaszamy nabór wniosków!!!
2011-04-04
Nabór wniosków Wnioski z załącznikami i instrukcją znajdują się w zakładace nabory wniosków.
Mini Euro w KOLD
2011-04-01
Mini Euro w KOLDMiesiąc przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012r, które mają odbyć się w Polsce, Lokalna Grupa Działania KOLD planuje zorganizować Mini Mistrzostwa dla chłopców szkół podstawowych z gmin obszaru KOLD i gmin zagranicznych, z którymi te gminy współpracują. Po przedstawieniu pomysłu na posiedzeniu Zarządu z burmistrzami i wójtami obszaru działania KOLD, w dniu 28 marca spotkali się szefowie sportu z poszczególnych gmin, aby dokonać wstępnych uzgodnień co do rozgrywek sportowych, logistyki prze...
Wizyta na Litwie
2011-03-30
Wizyta na Litwie Konferencja na temat realizacji programu Leader na Litwie zorganizowana przez LGD Suduva umożliwiała przeprowadzenie rozmów o współpracy z zagranicznymi Lokalnymi Grupami Działania. Delegacja naszej LGD w składzie : prezes Adam Woropaj, przewodniczący Rady Damian Łęszczak oraz członkowie KOLD: Mirosława Buczkowska, Arkadiusz Sobczak oraz Piotr Kłos przebywała na Litwie w dniach 23-26 marca 2011. Podczas konferencji prezes przedstawił prezentację na temat doświadczeń KOLD w realizacji L...
Koldowska Nutka
2011-03-29
  Koldowska Nutka   27 marca 2011 roku w sali Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach miał miejsce finał II Międzypowiatowego Konkursu Śpiewaczego "Koldowska Nutka". Głównym organizatorem było Gminne Centrum Kultury w Dusznikach , a współorganizatorem Nowotomyski Ośrodek Kultury . Po przesłuchaniach wykonawców jury w składzie : Aleksandra Walczak - przewodnicząca oraz Karol Rogacz , Andrzej Wiatrowski , Jarosław Krawczyk i Paweł Kosicki wyróżniło Statuetką Koldowsk...
Blisko współpracy
2011-03-28
W dniach 24 i 25 marca 2011 gościliśmy na naszym terenie delegację LGD Fläming ? Havel z Niemiec w osobach Eveline Vogel i dyrektor biura Heiko Bensen. Goście zobaczyli m.in. Ośrodek Szkoleń i Rekreacji Jansówka w Kuślinie, gospodarstwo agroturystyczne Rivendall w Terespotockiem, muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku, próbę tambumajorek lwóweckiej orkiestry. W trakcie dwudniowych rozmów prowadzonych w biurze KOLD oraz Urzędzie Gminy w Kuślinie uzgodniono treść umowy o współpracy ze szczegółowym harmonogramem działań na...