Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2011

KOLD na Lecie Agatowym
2011-07-20
KOLD na Lecie Agatowym LGD KOLD wzięła udział w największej wystawie i targach minerologicznych w Polsce - Lecie Agatowym w Lwówku Śląskim w dniach 15-17.07.2011r. Impreza związana jest z Dolnym Śląskiem ze względu na -agaty - minerały występujące w gminie Lwówek Śl. Przez 3 dni odbywały się sympozja, wystawy połączone z targami i festynem. Stowarzyszenie KOLD po raz drugi brało w nich udział. Na Lwóweckim Rynku tym razem wytwórcy z Nowego Tomyśla prezentowali wyroby wiklinowe wraz z p...
Konferencja u Prezydenta
2011-07-18
Konferencja u Prezydenta Wnioski z obecnej realizacji programu Leader oraz propozycje do nowego okresu programowania, to główne tezy Konferencji pt. "Małe projekty" wielka sprawa. Stan wdrażania małych projektów oraz możliwości usprawnienia ich realizacji - zorganizowanej przez kancelarię Prezydenta RP w dniu 14 lipca 2011r w Warszawie. W Konferencji, którą otwierał Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z całego kraju. Wielkopo...
Biuro KOLD nieczynne
2011-07-13
Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 oraz 25 lipca biuro KOLD będzie nieczynne. Przepraszamy.
Powitanie Lata z KOLD-em
2011-07-07
Powitanie Lata z KOLD-em Reprezentacje Gmin Krobia, Mieścisko, Oborniki Wlkp., Więcbork, Trzemeszno i Kuślin wzięły udział w organizowanym przez Urząd Gminy w Kuślinie, Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie oraz Sołtysa i Radę Sołecką Śliwna " Powitanie Lata IV Turnieju Integracyjno-Kulturalnym - Wymysłowa trzech województw na start. Impreza odbyła się na boisku w Śliwnie. W ramach festynu Powitanie Lata zaplanowano spotkanie, konkurencje sportowo-rekreacyjne i wspólną zabawę przedstawicieli miejsco...
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
2011-07-06
Stowarzyszenie KOLD z siedzibą w Dusznikach chcąc umożliwić promocję firmom działającym na obszarze KOLD o tematyce związanej z Lokalną Strategią Rozwoju KOLD (turystyka) wprowadza specjalne tablice do wizytówek reklamowych, gdzie będzie można umieszczać swoje reklamy. Tablice umieszczone zostaną w siedzibach Urzędów Gmin: Duszniki, Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica, Pniewy Zapraszamy zainteresowane osoby na spotkanie organizacyjne w dniu 7 lipca 2011r. o godz. 1000 w Miejsko ? Gminnym Ośrodku Kul...
Nowy wzór wniosku
2011-06-29
Nowy wzór wniosku Od 27 czerwca 2011 roku obowiązują nowe wzory formularza dotyczącego przyznania pomocy w ramach Małych Projektów wraz z instrukcją wypełniania tego wniosku. Oba te dokument zostały zamieszczone w zakładce Nabory wniosków.
Konkurs kulinarny
2011-06-28
Konkurs kulinarny Walory smakowe, wygląd, estetyka, związek potrawy z regionem i udział w drużynie wójta, burmistrza, przew. rady gminy - to kryteria oceny podczas konkursu kulinarnego zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania KOLD. Podczas obchodów Nocy Świętojańskiej na placu rekreacyjnym 24 czerwca 2011r w Lwówku, spotkały się drużyny z gmin obszaru KOLD, by współzawodniczyć w gotowaniu potraw wylosowanych przed rozpoczęciem konkursu. Przed samym gotowaniem, drużyny musiały wykaza...
Odnowa i rozwój wsi
2011-06-21
Informujemy, że Rada na swym posiedzeniu 20.06.2011r. dokonała oceny wniosków z kolejnego naboru w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Lista rankingowa znajduje się w zakładce "Nabory wniosków"
Zapraszamy na Konkurs Kulinarny
2011-06-20
KOLD zaprasza na Konkurs Kulinarny. W drużynach z poszczególnych gmin startują wójtowie, burmistrzowie oraz przewodniczący rad. Zapraszamy do Lwówka - plac przy OSP w piątek 24 czerwca 2011 roku od godziny 16.30.
Wpłynęły wnioski
2011-06-20
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na realizację projektów związanych z odnową wsi wpłynęło dziewięć wniosków na łączną kwotę 1 434 228 ,00 przy limicie 1457 142 zł. Posiedzenie Rady, która oceniać będzie złożone wnioski zaplanowano na 20 czerwca.