Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2011

Spotkanie LGD-ów w Rokosowie
2011-12-01
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski miało miejsce w dniach 29-30 listopada 2011r w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie. W pierwszym dniu prezesami członkowie Zarządów spotkali się z członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tadeuszem Bugajskim, aby dokonać analizy dotychczas przeprowadzonych naborów wniosków i stopnia realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Podczas tego spotkania, w którym z ramienia KOLD uczestniczył członek Zarzą...
Czterostronna współpraca KOLD
2011-11-25
Lokalne Grupy Działania z Litwy, Słowacji, Estonii i Polski będą realizowały projekt pt. - Rozwój turystyki wiejskiej z wykorzystaniem zasobów lokalnych -  w latach 2012-2014. W dniach 22-23 listopada 2011r w Kazlu Rud...
Seminarium klastrowe
2011-11-18
Fundacja Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizując nowe przedsięwzięcie na szczeblu krajowym, powołała 5 klastrów tematycznych, które mają za zadanie wymianę doświadczeń i współpracę między Lokalnymi Grup...
LGD na spotkaniu członków wojewódzkich Sieci w Złotnikach Lubańskich
2011-11-18
Po przyjeździe uczestnicy wyjazdu uczestniczyli w bloku prezentacyjnym -Poznajmy się- w którym każda osoba przygotowała pocztówkę o swojej LGD. Wieczorem po kolacji grupy kontynuowały cechy współpracy w grze strategi...
Jarmark Bożonarodzeniowy
2011-11-04
Szanowni Państwo serdecznie zapraszam do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym Pniewy?2011, który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2011r. w Hali Sportowo ? Widowiskowej w Pniewach. W czasie tego wydarzenia swoje walory kulturowe, turystyczne i gospodarcze zaprezentują podmioty gospodarcze z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia KOLD tj. gmina Kuślin, Opalenica, Lwówek, Duszniki, Nowy Tomyśl, Miedzichowo i Pniewy. Organizator Jarmarku, którym jest Gmina Pniewy, zapewnia nieodpłatnie stoiska pro...
Ocena wniosków
2011-11-04
Informujemy, że Rada na swym posiedzeniu w dniach 27,28.10.2011r. dokonała oceny wniosków z kolejnego naboru w ramach działania: Małe projekty i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Listy rankingowe znajdują się w zakładce "Nabory wniosków"  
Posiedzenie Zarządu
2011-10-28
W Sali Urzędu Miejskiego w Pniewach obradował w dniu 28 października 2011r Zarząd Stowarzyszenia KOLD, któremu przewodniczył prezes Adam Woropaj. Zarząd m.in. dokonał analizy naboru wniosków na wdrażanie LSR. Zarząd zdecy...
W dniu 31 października biuro nieczynne
2011-10-28
W dniu 31 października - poniedziałek - Biuro KOLD będzie nieczynne - za utrudnienia przepraszamy
KOLD na Tour Salon
2011-10-25
KOLD na Tour Salon Już po raz kolejny LGD KOLD prezentował się w na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 20-22 październik podczas Tour Salon. Na naszym - wiklinowym - stoisku prezentowali się lokalni twórcy i przeds...
KOLD reprezentował Wielkopolskę
2011-10-24
KOLD reprezentował Wielkopolskę Lokalna Grupa Działania KOLD reprezentowała Wielkopolskę na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Wszystkie Lokalne Grupy Działania z terenu Wielkopolski zgłaszały do udziału w dożynkach zespoły artyst...