Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2011

Spotkanie Zarządu z burmistrzami i wójtami
2011-01-12
Spotkanie Zarządu z burmistrzami i wójtami11 stycznia 2011r w salce Urzędu Gminy w Dusznikach, Zarząd KOLD spotkał się z burmistrzami i wójtami gmin będących członkami KOLD. Z uwagi na to, że w niektórych gminach po wyborach samorządowych zmieniły się władze, Zarząd zapoznał burmistrzów i wójtów z działalnością i funkcjonowaniem LGD KOLD. Omówiono reprezentację gmin w Radzie oraz w samym stowarzyszeniu. Przedstawiony został budżet ze szczególnym uwzględnieniem działań : odnowa i rozwój wsi oraz małych projek...