Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2011

Życzenia świąteczne
2011-12-23
KOLD w Parlamencie Europejskim
2011-12-16
20 osób z Lokalnej Grupy Działania KOLD w tym przedstawiciele każdej z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia wyjechało do Parlamentu Europejskiego do Strasburga, aby brać udział w dniach 13-14 grudnia 2011r w Festynie Parlamenta...
Konferencja w Poznaniu
2011-12-15
PROW 2007-2013 - dokonania i perspektywy, to temat konferencji zorganizowanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu 9.12.2011r. Ocenę wdrażania Programu Leader przedstawiła dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego p Emilia Dunal, a zadania Agencji Płatniczej przedstawiła wiceprezes Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa p. Zofia Szalczyk. Mówiono także szansach dla Wielkopolski realizacji programu Samorządowa Odnowa Wsi. W tr...
APEL - znakujemy mogiły Powstańców Wlkp.
2011-12-13
Mija 93 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Realizując projekt - Pamiętamy - kontynuujemy -  KOLD przystępuje do oznakowywania mogił powstańców specjalnym medalem - Powstaniec Wielkopolski -. Dotyczy to wszystkich cmentarzy na terenie 7 gmin należących do KOLD, gdzie jeszcze nie zostały one oznakowane. KOLD posiada zgodę wszystkich zarządców cmentarzy i posiada już wspomniany medal oraz spis Powstańców Wielkopolskich. Aby dokonać oznakowania mogiły, konieczna jest zgoda rodziny. ...
Jarmark Bożonarodzeniowy
2011-12-13
Pniewy były miejscem KOLD-owskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego pt. Tero pora na Gwiazdora, w dniu 12.12.2011 pod patronatem Posła Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. Od godz 14.00 do 18.00 w Hali sportowej spotykały się całe rodziny...
KOLD w "Dobrych praktykach"
2011-12-13
Nakładem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazała się pozycja książkowa "Dobre praktyki w realizacji małych projektów PROW 2007-2013". Wśród 7 przykładów dobrych praktyk w Polsce z dziedziny - Inwestyc...
Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów
2011-12-13
Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Instytucja Zarządzająca PO FIO) wraz z Sekcją ds. FIO w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Instytucja Wdrażająca PO FIO) w dniu 06 grudnia 2011 w Zielonej Górze zorganizowali bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu PO FIO 2012. Podczas spotkania omówione zostały zasady przyznawania pomocy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, środki kwalifikowane, zaprezen...
Biuro LGD KOLD nieczynne.
2011-12-08
W dniach 12-15 grudnia 2011 Biuro LGD KOLD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
2011-12-02
Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju planowana jest na Walnym Zebraniu KOLD w dniu 7 stycznia 2012r. Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi zmianami zamieszczonymi w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju.  
Posiedzenie Zarządu
2011-12-02
W środę 30 listopada 2011r w Opalenicy obradował Zarząd KOLD. Przewodniczył członek zarządu Ireneusz Witkowski. W trakcie posiedzenia dokonano analizy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w wyniku której Zarząd zaproponuje Wa...