Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum 2010

Posiedzenie Zarządu
2010-12-29
Posiedzenie ZarząduKolejne posiedzenie Zarządu KOLD odbyło się w dniu 28 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy w Dusznikach.Zarząd analizował przedstawicielstwo gmin w KOLD po nowych wyborach samorządowych, omawiał konieczność aktualizacji LSR, ocenił realizację projektu internetowego w gminach Duszniki i Pniewy, realizację naboru wniosków oraz przyjął 3 nowych członków.Zarząd postanowił odbyć spotkanie z burmistrzami i wójtami gmin obszaru KOLD w dniu 11 stycznia 2011r w celu omówienia funkcjonowania LGD KOLD.Zarząd post...
Życzenia Świąteczne
2010-12-22
Konkurs na najpiękniejszą dekorację stołu świątecznego
2010-12-22
  Konkurs na najpiękniejszą dekorację stołu świątecznego   Tuż przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia w Brodach zorganizowano dzięki współpracy Stowarzyszenia " Bródki " nasza wieś aktywna oraz Stowarzyszenia "Nasze Brody" pierwszy konkurs na Najpiękniejszą dekorację stołu świątecznego. Zaprezentowano osiem pokazowych stołów. Ponadto bardzo licznie zgromadzona publiczność miała możliwość dokonania zakupów na kiermaszu świątecznym. Za n...
Konkurs szopek
2010-12-20
Konkurs szopek W tegorocznym trzecim już finale konkursu szopek zaprezentowano kilkadziesiąt szopek wykonanych głownie przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie działania Stowarzyszenia KOLD. W dniu 17 grudnia w sali Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach komisja konkursowa dokonała oceny zaprezentowanych prac. Ciekawe szopki wykonane przy użyciu wielu technik prezentowały się znakomicie. Trzy główne nagrody przyznano następującym pracom: - pierwsze miejsce ? Ilona Piosik z Miedzichowa - drugie miejsce ? Kacper Trosz...
Jesień z Internetem
2010-12-20
Jesień z InternetemOsiemdziesięciu uczestników brało udział w prowadzonym przez kilka ostatnich miesięcy zajęciach prowadzonych w ramach kursu ?Jesień z Internetem?. Przeprowadzenie kursu było możliwe dzięki pozyskaniu pieniędzy przez Stowarzyszenie KOLD z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Kurs prowadzony był na terenie gmin Pniewy i Duszniki a zajęcia prowadzone były w obiektach szkolnych w Nojewie, Pniewie, Chełmnie, Grzebienisku i Dusznikach. Kurs adresowany był dla osób, które ukończyły 35 rok życia i były zainteresow...
"Powstanie Wlkp. 1918/19 - "Pamiętamy - Kontynuujemy"
2010-12-10
W dniu 26.11.2010 r. o godz. 16:00 odbyła się Konferencja pt.:"Powstanie Wielkopolskie 1918/19 - Pamiętamy Kontynuujemy". W konferencji uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe szkół noszących imię "Powstańców Wielkopolskich" działające na terenie LGD KOLD, Ziemia Grodziska oraz Region Kozła, burmistrz Zbąszynia Spotkanie otworzył Witold Silski Prezes LGD Region Kozła. Rys działań Pawstania Wielkopolskiego na terenie Regionu Kozła przedstawił znany regionalista, historyk Zenon Matuszewski....
Wyjazd studyjny do Bretanii
2010-12-03
W dniach 22-28 listopada przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Bretanii (północno zachodnia część Francji), zorganizowanym przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Przedstawiciele LGD z Wielkopolski w drodze do Francji odwiedzili Biuro Informacji Województwa Wielkopolskiego oraz Parlament Europejski w Brukseli. W kolejnych dniach Wielkopolanie mieli okazje spotkać się z Lokalnymi ...
Dokonano oceny złożonych wniosków
2010-11-17
15 listopada w sali Gminnego Centrum Kultury odbyło się posiedzenie na którym członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Lokalną Grupę Działania KOLD na Małe projekty. Posiedzenie Rady prowadził przewodniczący Sylwester Kamyszek, sekretarzami byli: Halina Schulz oraz Przemysław Tramowski. Listy rankingowe znajdują się w zakładce "wyniki oceny wniosków?.
Szkolenie animatorów turystyki.
2010-11-16
Szkolenie animatorów turystyki. Bezpieczeństwo podczas imprez sportowo-turystycznych było głównym tematem szkolenia animatorów turystyki ? członków KOLD w dniu 23 października 2010 r. Szkolenie rozpoczęło się w sali Gimnazjum w Lwówku, skąd uczestnicy pojechali do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zwiedzając poniemieckie bunkry, a dalej zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu. Całość prowadził Bogdan Rościszewski, a w części teoretycznej materiały szkoleniowe prezentowali Radosław Musiał i Ireneusz Witkowski....
Szkolenie beneficjentów Małych projektów
2010-11-15
W dniu 06.10.2010r. w Nowym Tomyślu odbyło się szkolenie osób chcących uczestniczyć w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania KOLD z zakresu Małych Projektów. Szkolenie przeprowadziła pani Anna Labok z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku oraz doradca dla beneficjentów w naszej Lokalnej Grupie Działania wraz z Pauliną Niebielską ? pracownikiem biura KOLD Anna Labok omówiła zmiany w warunkach otrzymania dofinansowania, nowy wniosek o dofinansowanie oraz popełniane błędy we wnioskach i koszty kwalifikowane ...